Difference between revisions of "Bg/Младежи"

From Hattrick
m (moved Младежи to Bg/Младежи: moved to Bg/)
(No difference)

Revision as of 02:36, 17 March 2013

This article written in Bulgarian needs to be translated into English. If you are bilingual and able to translate this page, you can help the Wiki by translating the text. For information on how to edit pages, please view the Getting started page.

Младежите в Хаттрик се генерират по два начина - чрез младежки отбор или младежка академия

Младежки отбор

Най-старият вид генериране на ново поколение играчи в света на Хаттрик. Самото понятия "младежки отбор" е по-скоро имагинерно, защото на практика с такъв не разполагаш.Идеята е да инвестираш в този отдел на отбора, което повишава неговото общо умение от бедствено до максимум отлично и всяка седмица получаваш правото да теглиш вратар или полеви играч.Генерирания играч е на случайна възраст от 17 години и 0 дни до 19 години и 111 дни, и случайни произволни умения.Така, че този вариант на генериране на младежи е почти 100% тото.По-подробно младежкия отбор е разгледана като тема тук

Младежка академия

По-новия вид генериране на ново поколение играчи в света на Хаттрик.Тук вече разполагаш реално с още един допълнителен отбор, различен от основния, който може да участва в първенство и да играе приятелски мачове.Инвестициите в отбора се определят от броя на наетите скаути.Новите играчи, които могат да бъдат привлечени, са на възраст от 15 години и 0 дни до 17 години и 111 дни, като могат да играят мачове за отбора до 19 години.Само игралите получават тренировка.Тренировката може да бъде сменяна, с което да се насочва развитието на младежите в желаната посока.Тегленето им в мъжкия отбор става след 17 годиншна възраст и прекаран един сезон /112 дни/ в младежката академия.Този вариант на генериране на младежи намалява случайността.По-подробно младежката академия е разгледана като тема тук

Виж също