Bg/Младежи

From Hattrick
Revision as of 13:21, 9 October 2008 by Kokobongo (talk | contribs)

Младежите в Хаттрик се генерират по два начина - чрез младежки отбор или младежка академия

Младежки отбор

Най-старият вид генериране на ново поколение играчи в света на Хаттрик. Самото понятия "младежки отбор" е по-скоро имагинерно, защото на практика с такъв не разполагаш.Идеята е да инвестираш в този отдел на отбора, което повишава неговото общо умение от бедствено до максимум отлично и всяка седмица получаваш правото да теглиш вратар или полеви играч.Генерирания играч е на случайна възраст от 17 години и 0 дни до 19 години и 111 дни, и случайни произволни умения.Така, че този вариант на генериране на младежи е почти 100% тото.По-подробно младежкия отбор е разгледан като тема тук

Виж също