Ca/Jugar relaxat

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
INTERWIKI

· Català · English · Français · Magyar · Nederlands ·

En tots els partits oficials pots dir-li als teus jugadors que juguin relaxats. Això reduirà les qualificacions del migcamp durant el partit, és a dir, l'equip no jugarà tant bé com ho feia normalment. No obstant, les altres zones del camp (qualificacions en defensa i atac) no quedaran afectades pel fet de jugar relaxat. Immediatament després del partit, l'esperit d'equip puja, i notaràs que l'equip millora en el proper partit.

D'acord amb alguns estudis fets per diferents usuaris, l'increment de l'esperit d'equip és almenys d'un 33%. Per defecte l'esperit d'equip és pobre (4,5) al començament de cada temporada, i s'incrementa fins a insuficient (6.0) després de jugar relaxat el primer partit oficial.

Generalment, al fet de jugar relaxat se l'anomena PiC, com a abreviatura de l'anglès Play it Cool.

Vegeu també