Cs/Hattrick Team

From Hattrick
Revision as of 19:24, 21 March 2007 by Jhattara (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Hattrick Team se skládá z lidí, kteří vyvíjí a udržují Hattrick. Můžete je poznat podle toho, že mají před nickem předponu "HT".