Cs/Hattrick Team

From Hattrick
Revision as of 17:50, 13 June 2007 by MOMOOO (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Hattrick Team se skládá z lidí, kteří vyvíjí a udržují Hattrick. Můžete je poznat podle toho, že mají před nickem předponu "HT".

Tento článek vznikl přeložením anglického článku Hattrick Team