Cs/Hattrick Team

From Hattrick
Revision as of 17:40, 3 January 2008 by MOMOOO (talk | contribs) (interwiki)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hattrick Team se skládá z lidí, kteří vyvíjí a udržují Hattrick. Můžete je poznat podle toho, že mají před nickem předponu "HT".

Tento článek vznikl přeložením anglického článku Hattrick Team