Dibër

From Hattrick
Revision as of 23:44, 31 January 2009 by Mod-Karlthegreat (talk | contribs)

Dibrë is a region in Shqipëria.


Geography.png This region article is a stub. You can help Hattrick Wiki by expanding it.
Regions of Shqipëria Albania

Berat | Dibër | Durrës | Elbasan | Fier | Gjirokastër | Korçë | Kukës | Lezhë | Shkodër | Tiranë | Vlorë