Fa/Arena

From Hattrick
Revision as of 15:39, 22 April 2011 by Ehsan999 (talk | contribs) (ظرفیت اولیه ورزشگاه)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هرتیمی نیاز به ورزشگاهی دارد كه در آن مسابقاتش رو برگزار كند، این ورزشگاه در طی رشد باشگاه باید بارها و بارها ساخته شود تا پذیرای تعداد بیشتری هوادار باشد و متعاقب آن افزایش در آمد جاری باشگاه را تامین کند. اما درآمدها و هزینه های ورزشگاه و نحوه افزایش ظرفیت مواردی است كه همیشه مورد سوال بوده و هست. جایگاه ها در ورزشگاه چهار نوعند:

  • سكو:

بیشتر تماشاگران از این نوع جایگاه استفاده می كنند. لذا شما باید بیشترین درصد از ورزشگاه را به این نوع جایگاه اختصاص دهید.

  • صندلی اصلی:

دومین جایگاهی كه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد صندلی های اصلی است كه مختص تماشاگرانی است كه مقداری به راحتی در زمان دیدن بازی اهمیت می دهند.

  • صندلی قسمت سرپوشیده:

تماشاگران راحت طلب ، بهترین جایی را كه می توانند انتخاب كنند صندلی های قسمت سرپوشیده است. این صندلی ها در هوای بارانی بیشتر پر می شود.

  • جایگاه ویژه:

مختص مهمانان است و تعداد بسیار كمی از آن كافی است.


ظرفیت اولیه ورزشگاه

ظرفیت کل 12000
سكو 8000
صندلی اصلی 3000
صندلی قسمت های سرپوشیده 1000
جایگاه ویژه 0

ظرفیت اولیه برای همه تیم ها در بدو تاسیس باشگاه یكسان است. کاربرانی که ایتدای سال 2004 یا زودتر شروع کردند مکان های کمتری در ورزشگاه شان داشتند،تیم های بات (ربات)هم امروزه همین توزیع را دارند.(5000 سکو و 2000 صندلی اصلی)

درآمد هر صندلی:

سكو 65000ريال
صندلی اصلی 95000ريال
صندلی قسمت های سرپوشیده 180000ريال
جایگاه ویژه 325000ريال

هزینه نگهداری هفتگی هر صندلی

سكو 5000ريال
صندلی اصلی 7000ريال
صندلی قسمت های سرپوشیده 10000ريال
جایگاه ویژه 25000ريال

چگونه بسازیم

گسترش ورزشگاه:

سكو 450000ريال
صندلی اصلی 750000ريال
صندلی قسمت های سرپوشیده 900000ريال
جایگاه ویژه 3000000ريال

به هزینه های فوق مبلغ ثابت 100 میلیون ریال نیز جمع می گردد ، مهم نیست صندلی اضافه کنید یا کاهش دهید.

سود هر صندلی براساس تخمین*

8 بازی 7 بازی
سکو 27500ريال 23400ريال
صندلی های اصلی 40500ريال 34600ريال
صندلی قسمت های سرپوشیده 55000ريال 46900ريال
جایگاه ویژه 137500ريال 117200ريال
  • براساس یک ورزشگاه پر در خانه برای 7 یا 8 هفته از هر 16 هفته برآورد شده است

تئوری افزایش ورزشگاه

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید

علاقه مندانی که برای مسابقات شما خواهند آمد تمایل به انتخاب صندلی های متفاوت دارند مثلا بخشی ازهواداران بالقوه سکو ها ، صندلی های اصلی،صندلی های سرپوشیده و جایگاه ویژه را پر خواهند کرد. اگر یک طبقه صندلی ها در دسترس نباشد(مثلا یک طبقه پر باشد)علاقه مندانش بلیت طبقه ی دیگر را نمی خرند.

بنابراین ،هنگامی که ورزشگاه تان را گسترش می دهید،شما باید آن را با نسبت طبقه های خاص بسازید. متاسفانه این نسبت به حالت هواداران وابسته است.برای مثال در دستور ساخت ورزشگاه بهینه ، شما باید بهترین پیش بینی برای آینده ی ( کوتاه مدت ) حالت هواداران تان داشته باشید وابستگی نسبت ورزشگاه با حالت هواداران در "مطالعات ورزشگاه بهینه" منتشر شده و توسط فدراسیون دانمارکی ، با سابقه ی جمع آوری بیش از 600 مجموعه داده های اطلاعاتی از طریق وب سایت شان انجام شده است. سپس رابطه ی بین حالت هواداران و نسبت طبقه ها و علاقه مندان کشف شده است ،این تحقیق ظرفیت استادیوم ( بر مبنای هواداران) را محاسبه کرده است، بصورتی که پر کردن آخرین صندلی ساخته شده برابر است با ضریب معمول مورد انتظار بین قیمت بلیط و هزینه نگهداری ورزشگاه.

در حال حاضر هیچ برنامه ی کمکی نسبت جدیدی را پیاده سازی نکرده است ، که این کمی پیچیده تر است تا آنها یی که اوایل درباره وضعیت هواداران آمده بودند ( معرفی شده در فصل 35) و مبنای مطالب شان درباره "اندازه ورزشگاه در هر هوادار"بود..

وضعیت هواداران سکو اصلی سرپوشیده جایگاه ویژه کل
خشمگین 7.852 2.341 1.234 0.104 11.53
عصبانی 8.415 2.729 1.768 0.179 13.09
ناراضی 9.087 3.097 2.213 0.240 14.63
ناامید 9.797 3.457 2.628 0.297 16.17
آرام 10.52 3.814 3.034 0.352 17.72
راضی 11.26 4.170 3.437 0.406 19.27
خشنود 12.00 4.526 3.841 0.460 20.83
هیجان زده 12.74 4.882 4.247 0.514 22.39
از شادی در پوست خود نمی گنجند 13.49 5.238 4.657 0.568 23.95
در خیابان‌ها، جشن و پایکوبی به راه انداخته‌اند 14.23 5.594 5.069 0.623 25.52
از فرط خوشحالی، برایتان نامه‌های عاشقانه می‌فرستند 14.98 5.951 5.485 0.678 27.09

توجه کنید که این اعداد را می توان به عنوان " حداکثر ظرفیت ورزشگاه با تمام صندلیهای سود ده در طول زمان" قلمداد کرد.بنابراین برای تیم های جدید و ضعیف این کاملا سلطه جویانه است ونرخ بازگشت سرمایه از آخرین گسترش بسیار کمتر است.در عوض ممکن است شخصی ، اعداد کوچکتری از نسبت های داده شده استفاده کند و ورزشگاه کوچکتر و مناسب تر با توجه به اقتصاد تیم بسازد .

وضعیت هواداران سکو اصلی سر پوشیده جایگاه ویژه کل
خشمگین 68.10% 20.30% 10.70% 0.90% 11.53
عصبانی 64.28% 20.85% 13.51% 1.36% 13.09
ناراضی 62.09% 21.16% 15.12% 1.64% 14.63
ناامید 60.55% 21.37% 16.25% 1.83% 16.17
آرام 59.38% 21.52% 17.12% 1.98% 17.72
راضی 58.43% 21.64% 17.83% 2.11% 19.27
خشنود 57.62% 21.73% 18.44% 2.21% 20.83
هیجان زده 56.93% 21.80% 18.97% 2.30% 22.39
از شادی در پوست خود نمی گنجند 56.32% 21.86% 19.44% 2.37% 23.95
در خیابان‌ها، جشن و پایکوبی به راه انداخته‌اند 55.78% 21.92% 19.86% 2.44% 25.52
از فرط خوشحالی، برایتان نامه‌های عاشقانه می‌فرستند 55.29% 21.96% 20.24% 2.50% 27.09

ورزشگاه تان یک سرمایه گذاری بلند مدت است که حول دو فصل طول خواهد کشید تا هزینه های خودش را دربهترین حالت پرداخت کند عموما بهتر است ورزشگاه را در مراحل کوچک گسترش داد(می گویند 2000تا 4000) و تنها اگر شما قادر به پر کردن قسمت های اضافی در اکثر مسابقات آینده تان هستید.

نکات

  • هنگام بودجه بندی برای گسترش ورزشگاه به یاد داشته باشید که امکان بدهی بیش از 5 میلیارد ریال را ندارید
  • فدارسیون دانمارکی هنوز هم مشغول به جمع آوری اعداد به منظور بررسی و بهبود اعداد است.می توانید اطلاعات خود را اینجا ارسال کنید

هم چنین ببینید

HTs on Global/Arena

لینک های خارجی