Fa/Form

From Hattrick

در هت تریک فرم به معنای فیزیکی آن نیست. به این معنی نیست که یک بازیکن خوب تمرین کرده یا نه زیرا این مورد با قدرت بدنی نشان داده میشود فرم بیشتر در ترکیبی از موارد دیگر هست که باعث میشود یک بازیکن به پتانسیل کامل خودش برسد .

یک بازیکن ممکن است به دلیل از دست دادن اعتماد به نفس یا به دلیل اینکه اخیرا گلی نزده رو فرم نباشد . ممکن است مشکلات شخصی داشته باشد. حتی می توانید تصور کنید که مشکلات فیزیکی مثل سرما خوردگی یا موارد شبیه آن داشته باشد که بصورت مصدومیت نشان داده نمی شود. برای بازیکنانی که فرم خوبی دارند هم به همین صورت هست.

یک بازیکن با مهارت "عالی" و فرم "اسفبار" معمولا بدتر از بازیکنی با مهارت "قابل قبول" و فرم "خوب" است.

آیاخیلی پیچیده به نظر میرسد؟ به یاد داشته باشید که به همان میزان، برای حریف شما هم پیچیده است. شما برای بردن یک مسابقه نیاز نیست یک تیم کامل را به زمین بفرستید. مشکل اصلی قراردادن بازیکنان در پست هایی است که برای انها بهترین هست و باید به فرم آنها توجه داشته باشید. بازیکنانی که فرم بدی دارند را با بازیکنانی که روی فرم هستند جا به جا کنید.به بازیکنان ذخیره که فرم خوبی دارند این شانس را بدهید که خودشون را ثابت کنند. سیستم ساده در طولانی مدت جواب میدهد.


به یاد داشته باشید که تغییرات فرم غیر قابل پیش بینی و بعضی اوقات دور از انتظارات شما هستند. در این مورد شکایت نکنید.

فرم کنونی و ذاتی[edit]

هر بازیکن مشخصه ای دارد که فرم کنونی بازیکن (عدد واقعی کنونی) را نشان میدهد و مشخصه ای دیگری که پنهان هست و فرم ذاتی به آن گفته میشود که نشان میدهد فرم بازیکن به چه سمتی میرود. فرم کنونی بازیکن در مسابقات استفاده میشود و فرم ذاتی برای محاسبه ی این که فرم بازیکن به چه سمتی میرود استفاده میشود.

هر هفته در زمان تمرینات میزان فرم کنونی هر بازیکن تغییر میکند. و به سمت فرم مخفی ذاتی بازیکن حرکت می کند. انتظارات این است که فرم کنونی بازیکن دقیقا برابر فرم ذاتی آنها بشود. فرم کنونی در یک مرحله به فرم ذاتی نمی رسد. در عوض در مراحل مختلف و طی چند هفته رخ می دهد در نتیجه هر چه فرم کنونی از فرم ذاتی دور تر باشد مراحل بزرگتری طی می شود

تمرین فرم فرم کنونی بازیکن را بالا می برد ولی تاثیری روی فرم ذاتی بازیکن ندارد.(تمرین فرم ،فصل 44 حذف شد)

بعد از تغییر فرم کنونی بازیکن در تمرینات این شانس هست که فرم ذاتی برای هر بازیکن تغییر کند. هر بازیکن شانس منحصر به فرد خودش را برای تغییر فرم ذاتی دارد و شما نمی توانید کاری بکنید که روی این شانس اثر گذار باشد. در واقع تنها عاملی که تعیین می کند که فرم ذاتی بازیکنان تغییر کند یا نه عامل شانس تصادفی هست. این بدین معنی است که ممکن است برای بعضی بازیکنان چند هفته پشت سر هم تغییر کند ولی برای بقیه بازیکنان ممکن است اصلا برای تمام هفته ها تغییر نکند

به هر حال وقتی فرم ذاتی بازیکن تغییر می کند چند عامل هست که تعیین میکند فرم ذاتی جدید چی باشد. مهم ترین آنها این هست که آیا بازیکن در طول هفته بازی کرده یا نه. اگر بازی نکرده احتمالا فرم ذاتی جدید کمتر از کسانی خواهد بود که بازی کردند. این تقریبا به خاطر این هست که نباید ترکیب ثابت بدون تغییر داشته باشید چون اگر اینطور باشد به زودی تعداد زیادی بازیکن ناراضی خواهید داشت که بازی به آنها نرسیده و بصورت مستمر خارج از فرم خواهند بود. همچنین داشتن تعداد زیادی نیمکت نشین سرمایه گزاری بدی هست. زمانی که فرم ذاتی جدید محاسبه میشود موارد زیر در نظر گرفته میشوند:

  • شدت تمرینات
  • مهارت تمرین دهی مربی
  • تعداد کمک مربیان
  • حضور بازیکن در طول هفته در یک مسابقه
  • عامل تصادفی

اثر فرم[edit]

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید


در زیر درصد توانایی بازیکن متناسب با هر سطح فرم آمده است:

عالی 100%
خوب 91%
قابل قبول 81%
ناکافی 72%
ضعیف 63%
ناچیز 53%
اسفبار 44%
افتضاح 35%