Fa/Injury

From Hattrick
Revision as of 14:30, 31 July 2020 by Para Para (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Español · Français · Magyar · Nederlands · Persian ·

InjurySplash.png

گاهی بازیکن ها مصدوم میشوند و کار خاصی‌ نمی‌توان در این مورد انجام داد .حتی اگر تیم فیزیوتراپ ‌های زیادی هم داشته باشد ، مصدومیت ممکن است اتفاق بیافتد

زمانی که برای رفع مصدومیت نیاز هست بین +۱ تا +۴ هفته متغیر می‌باشد (توجه داشته باشید که علامت بعلاوه همان صلیب قرمزی ایست که در هتریک دیده می شود، زمانی که بازیکن مصدوم میشود ) .توجه داشته باشید که اگر چه زمان هفته های مصدومیت نمایش داده شده است اما زمان بهبودی کامل ممکن است متفاوت باشد . هر چقدر سن بازیکن بیشتر باشد به زمان بیشتری برای بهبود یافتن نیاز است . تعداد هفته‌های که نشان داده می‌شود فقط یک استاندارد از شدت وخامت آسیب دیدگی است . شما با استخدام کردن دکتر میتوانید روند بهبودی رو تسریع بخشید و همچنین فیزیوتراپ‌ها به عنوان پیشگیری میتوانند امکان مصدومیت را کاهش ببخشند.

یک بازیکن تا زمانی‌ که مصدوم باشد نمی‌تواند بازی‌ کند و اسم آن به صورت قرمز در صفحهٔ چینش ترکیب نمایش داده میشود .اما اگر شما از او در ترکیب استفاده کنید ،به محض شروع بازی‌ با بازیکن تعویضی ، تعویض خواهد شد
همچنین بازیکنان مصدوم به میزان زمانی‌ که در هفته بازی‌ کرده باشند تمرین خواهند دید . به محض اینکه بازیکن به صورت تقریبی بهبود پیدا کند ، علامت پانسمان در کنار اسم او به جای علامت ( به علاوهٔ ) قرمز نشان داده میشود ، و در این موقع این بازیکن قادر خواهد بود دوباره بازی‌ کند و نام او در صفحهٔ چینش ترکیب به عنوان بازیکنی که قادر به بازی کردن است،‌ خواهد آمد ، اما توجه داشته باشید او کمتر از توانایی‌‌های اصلی‌ خود بازی‌ خواهد کرد ، و به محض برداشته شدن پانسمان به سطح قبلی توانایی اش بر خواهد گشت البته اگر مصدومیت باعث بحرانی در فرم این بازیکن نشده باشد


این بازیکن مصدوم شده است و نمی تواند برای مدتی بازی کند ، اما به ازای دقایقی که این هفته بازی کرده است تمرین خواهد دید. B 2 Week.png
این بازیکن مصدوم شده است، اما او می تواند تمرین را دنبال کند. او به زودی برای بازی در مسابقات آماده خواهد شد اما بین مصدومیت های +1 تا +4 هفته در تمرین یافتن تفاوتی نیست B 1 week.png
این بازیکن آماده بازی در مسابقات است، اما کمی زیر ظرفیت و توانایی اصلی خود بازی خواهد کرد B Bruised.png

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید

سایت های مختلف و برنامه های کمکی با ارائه جداول و یا ماشین حساب به پیش بینی اینکه چه مدت مصدومیت طول خواهد کشید پرداخته اند تاآسیب دیدگی ترمیم شود. در اینجا برخی از سایت های پر طرفدار ( اولین سایت قادر به ارائه نتایج مفید فقط در صورتی است که تصمیم دارید بیش از 10 دکتر استفاده کنید)، می باشد

این سایت بر اساس گزارش بازی به شما می گوید چه مدت می توان انتظار داشت ، بازیکن مصدوم باشد

ارتباط بین برآیند مهارت ها و طول زمان مصدومیت

ارتباطی بین تعداد هفته های مصدومیت که هتتریک نشان می دهد و برآیند مهارتها که بازیکن دارد ، وجود دارد که عبارتست از

Injury.JPG

که برآیند مهارت 1 برابر است با برآیند مهارت قبل از مصدومیت(برای مثال 9310)

و برآیند مهارت 2 برابر است با برآیند مهارت بعد از مصدومیت(برای مثال 7000)

که در این صورت ( با توجه به مثال ها) هتریک +2 هفته مصدومیت را نشان خواهد داد . همچنین مصدومیت ها یک زیر سطح هم دارند که دقیقاً بین 2.47 و 2.49 هست به علت اینکه برآیند مهارت مضربی از 10 است. فقط باید توجه داشته باشید که در فرمول ذکر شده برآیند مهارت 1 زمانی معتبر می باشد که تغییری در فرم یا مهارت بازیکن اتفاق نیفتاده باشد

هم چنین ببینید

HTs on Global/Injuries

لینک های خارجی