Fa/Line-up

From Hattrick
INTERWIKI

· Deutsch · English · Français · Italiano · 日本語 · Magyar · Nederlands · Persian ·

فهرست و ترکیب

شما باید بازی لیگ تان را حداقل با 11بازیکن اغاز کنید . 16 بازیکن (11 شروع کننده . 5 ذخیره) برای هر بازی لیگ انتخاب کنید.به علاوه ممکن است یک بازی دوستانه یا بازی در جام حذفی برنامه ریزی کنید. به شدت توصیه میشود که در هر بازی بازیکنان مختلفی را بازی دهید تا پتانسیل تمرین تان را به حداکثر برسانید.

معنای واقعی توانایی ها چیست

جدول زیر به شما در انتخاب تركیب تیم تان تا حدودی كمك خواهد کرد. توجه كنید كه این تنها یك تقریب است. برخی سطوح مهارت‌های متوالی، تفاوت چندانی از لحاظ عملکرد با یکدیگر ندارند و بالعکس.

وضعیت هافبك‌ها تعیین کننده‌ی تعداد موقعیت‌های گلزنی است. سایر بخش‌های تیم در تبدیل این موقعیت‌ها به گل نقش دارند

وضعیت عادی

قسمت های تیم ناحيه‌ی تيم عوامل‌ تأثیرگذار / به ترتیب اهمیت
خط میانی بازی‌سازی هافبک‌های وسط
بازی‌سازی هافبک‌های کنار
بازی‌سازی مدافعان وسط
بازی‌سازی مدافعان كنار
حمله از جناح چپ بازی در کنار هافبک چپ
بازی در کنار مدافع چپ
گلزنی مهاجمان
پاس هافبک کنارچپ
پاس هافبک وسط چپ
بازی در کنار مهاجمان
پاس مهاجمان
دفاع از سمت چپ دفاع مدافع چپ
دروازه‌بانی دروازه‌بان
دفاع مدافع وسط چپ
دفاع هافبک کنارچپ
دفاع دروازه‌بان
دفاع هافبک وسط چپ
حمله از وسط گلزنی مهاجمان
پاس مهاجمان
پاس هافبک‌های وسط
پاس هافبک‌های کنار
دفاع از وسط دفاع مدافعان وسط
دروازه‌بانی دروازه‌بان
دفاع مدافعان کنار
دفاع هافبک‌های وسط
دفاع دروازه‌بان
دفاع هافبک‌های کنار
حمله از جناح راست بازی در کنار هافبک کنار راست
بازی در کنار مدافع راست
گلزنی مهاجمان
پاس هافبک کنار راست
پاس هافبک وسط راست
بازی در کنار مهاجمان
پاس مهاجمان
دفاع از سمت راست دفاع مدافع کنار راست
دروازه‌بانی دروازه‌بان
دفاع مدافع وسط راست
دفاع هافبک کنار راست
دفاع دروازه‌بان
دفاع هافبک وسط راست

دستورات فردی:

موقعیت تاکتیک ها تاثیر
مدافع كنار تهاجمی بازی در كنار بيشتر، تاحدودی بازی‌سازی بیشتر، دفاع کمتر
تدافعی دفاع بیشتر، بازی در کنار کمتر، تا حدودی بازی‌سازی كمتر
متمایل به وسط دفاع بيشتر در وسط، دفاع كمتر در كناره‌ها، بازی در کنار کمتر
مدافع وسط تهاجمی تا حدودی بازی‌سازی بيشتر، دفاع كمتر
متمایل به كنار دفاع بيشتر در جناحین، دفاع كمتر در وسط، مقدار قابل توجهی بازی در كنار، تا حدودی بازی‌سازی كمتر
هافبك كنار تهاجمی بازی در كنار بیشتر، تا حدودی پاس بيشتر، دفاع كمتر، تا حدودی بازی‌سازی كمتر
تدافعی دفاع خیلی زیاد، بازی در كنار كمتر، تا حدودی بازی‌سازی وکمی پاس بیشتر
متمایل به وسط بازی‌سازی بيشتر، بازی در كنار كمتر، دفاع بيشتر در وسط، دفاع كمتر در كناره‌ها، پاس بيشتر در عمق، پاس كمتر به جناحین
هافبك وسط تهاجمی پاس بيشتر، دفاع كمتر، تا حدودی بازی‌سازی كمتر
تدافعی دفاع بيشتر، پاس كمتر، تا حدودی بازی‌سازی كمتر
متمایل به كنار مقدار زيادی بازی در كنار، تا حدودی بازی‌سازی كمتر، پاس و دفاع بيشتر در جناحین، پاس و دفاع كمتر در عمق
مهاجم تدافعی مقدار قابل توجهی بازی‌سازی، پاس بيشتر (اگر بازیکن تكنيكی باشد، این مقدار (در عرض) بیشتر هم می‌شود)، گلزنی كمتر، تا حدودی بازی در کنار کمتر
متمایل به كنار بازی در كنار بیشتر، گلزنی و پاس بيشتر در جناحین، گلزنی و پاس كمتر در عمق

تاکتیک و تمرین:

برنامه ی تمرین انتخابی شما، بر ترکیب و تاکتیک که تعیین میکنید تا حد زیادی تاثیر می گذارد. شما فقط با استفاده از ترکیب های خاص میتوانید تعداد بازیکن تمرینی تان را بالا ببرید.

  • تمرین دهندگان گلزنی میتوانند استفاده کنند از : 3-4-3, 4-3-3, 2-5-3 5-2-3
  • تمرین دهندگان بازیسازی میتوانند استفاده کنند از :3-5-2, 4-5-1, 5-5-0 2-5-3.
  • تمرین دهندگان دفاع میتوانند استفاده کنند از :5-4-1, 5-3-2, 5-5-0 5-2-3.


تمرین دروازه بانی و سانتر از جناحین اجازه ی انعطاف پذیری بیشتری در ترکیب ها می دهند. تمرین دروازبانی اجازه ی استفاده از طیف گسترده ی ترکیب ها را میدهد. تنها محدودیت بازی با این ترکیب ها ، قرار دادن دروازه بان ها و هافبک کنار ها هستند

البته همیشه ممکن است از ترکیب های جایگزینی استفاده کنید اما این بدین معنی است که شما نمی توانید از حداکثر نفرات در تمرین هفته استفاده کنید.


بازیکن ممکن است مصدوم شود و یکی از ذخیره های شما وارد بازی شود. بازیکن تعیین شده (مهاجم ذخیره) وارد زمین خواهد شد و شاید یکی از دیگر مهاجمان تان مصدوم شود. اگر شما در یک پست خاص ذخیره ی معینی نداشته باشید یا اگر همچنین بازیکن ذخیره مصدوم شود یکی دیگر از ذخیره ها بصورت خودکار برای بازی کردن انتخاب میشود. شمااگر هرگونه ذخیره ای برای بازیکن مصدوم خود نداشته باشید ،باید بازی را با 10 بازیکن ادامه دهید. همیشه یک دروازه بان برای بازی انتخاب کنید اگر شما این کار را نکنید در صورت مصدومیت دروازه بان یکی از بازیکنان درون زمین در دروازه قرار میگیرد که نتیجه اش اخلال در کل تاکتیک های شماست. همیشه به یاد داشته باشید که باید بازی را حداقل با 9 بازیکن شروع کنید تا تمرین بازیکنان و همچنین بخشی از طرفداران باشگاه تان را ازدست ندهید


همچنین 5 نوع تاکتیک عمومی که شما میتوانید استفاده کنید وجود دارد. تاکتیک را می توان به عنوان هدفی مشترک که تیم دارد توصیف کرد. همه ی تاکتیک ها به جز معمولی سود و زیانی دارد پس در انتخاب انها دقت کنید


این تاکتیک ها به طور مفصل در بخش تاکتیک یا فصل 11 راهنما توصیف شده اند

هم چنین ببینید

لینک های زیر برخی از تاکتیک های ویژه و پیشرفته هستند .توضیح و تعاریف آن را می توان در صفحات خودشان دید.

منابع خارجی