Fa/Staff

From Hattrick
Revision as of 13:44, 21 April 2011 by Ehsan999 (talk | contribs) (توصیه های کارکنان)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

توصیه های کارکنان

پنج نوع مختلف از کارکنان برای باشگاه شما موجود است .آنها وظایف مختلفی را بر عهده دارند و هزینه حقوق هر کدام از آنها به میزان هجده میلیون ریال در هنگام آپ دیت هفتگی حسابداری پرداخت خواهد شد . اخراج کردن یک کارمند،18 میلیون ریال نتیجه خواهد داشت. شما حداکثر می توانید 10 کارمند از هر نوع استخدام کنید وشما می توانید مجموعاً 30 کارمنداستخدام کنید.اما تأثیرکارمند اضافی اندکی کمتر از تأثیرکارمند قبل از او است.

شما تعدادی از کارمندان را استخدام می کنید . هم چنین منو استخدام /اخراج را می توان در صفحه کارکنان یافت . تا ابتدای فصل 42 شما میتوانستید 244 کارمند ( با عواقب منفی برای بیش از ده کارمند برای هر پست ) در هر پست داشته باشید .‏

انواع کارکنان

کمک مربی ها

  • بهبودبخشیدن فرم بازیکن بیرون از میدان -مصدوم یا محروم
  • بهبود بخشیدن تمرین بازیکن

روان شناسان

برخلاف تصور عموم،اگر تیم شما اعتماد به نفس سطح خیلی بالایی داشته باشد ،روانشناسان تأثیری در پایین آوردن اعتماد به نفس و کاهش آن به میزان معمولی را ندارند و بازیکنان شما در سطح بالایی از اعتماد به نفس(اعتماد به نفس کاذب) باقی خواهند ماند .‏

سخنگوها

فیزیوتراپ ها

دکترها

انواع کارکنان سابق

حسابداران

اگر در حسابداریتان مبلغی بیشتر از چهل میلیارد داشتید به شما این امکان را میدادند که بهره پولتان را دریافت کنید .‏

  • اگر (بودجه)شما بسیار قرمز(منفی)می شد بدهی ها را کاهش می دادند

این پست در آغاز فصل 43 حذف شد .‏

مربی دروازه بان ها

قبل از فصل 43با کمک مربی ها ادغام شدند.

لینک های خارجی

hattriX-file: Research on Negative Effects of Overstaffing