Editing Kaarre Wendelboe

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 15: Line 15:
 
| colspan="2" align="center" | <small>updated on: 3rd of October 2008</small>
 
| colspan="2" align="center" | <small>updated on: 3rd of October 2008</small>
 
|}
 
|}
 +
<noinclude>[[Category:Club templates]]</noinclude>
  
 
Kaarre Wendelboe is een spits die op zijn 17e werd gepromoveert naar het hoofdteam van de club [[Team Pedes]], dit gebeurde op 20-11-2007. Op 23 november 2007, 3 dagen later dus, werd de speler al verkocht aan [[VVZ'49 Gi.]] Manager Gianni van den Braak zag het wel in de speler (met een TSI van 960) zitten en kocht hem voor een prijsje van € 45 000,-. Op dat moment kon Kaarre Wendelboe redelijk scoren en had hij het positiespel redelijk onder de knie. Op het moment is hij 21 jaar en dé topspits samen met Ohto Änkiläinen in [[VVZ'49 Gi.]]. In zijn 43 wedstrijden voor de club heeft hij maarliefst 35 doelpunten gemaakt. Kaarre Wendelboe is sinds seizoen 24 ook uitgeroepen tot Publiekslieveling, een status die niet Elke VVZ'er krijgt. Op het moment is hij nog steeds actief bij [[VVZ'49 Gi.]] en kan hij inmiddels al briljant scoren.
 
Kaarre Wendelboe is een spits die op zijn 17e werd gepromoveert naar het hoofdteam van de club [[Team Pedes]], dit gebeurde op 20-11-2007. Op 23 november 2007, 3 dagen later dus, werd de speler al verkocht aan [[VVZ'49 Gi.]] Manager Gianni van den Braak zag het wel in de speler (met een TSI van 960) zitten en kocht hem voor een prijsje van € 45 000,-. Op dat moment kon Kaarre Wendelboe redelijk scoren en had hij het positiespel redelijk onder de knie. Op het moment is hij 21 jaar en dé topspits samen met Ohto Änkiläinen in [[VVZ'49 Gi.]]. In zijn 43 wedstrijden voor de club heeft hij maarliefst 35 doelpunten gemaakt. Kaarre Wendelboe is sinds seizoen 24 ook uitgeroepen tot Publiekslieveling, een status die niet Elke VVZ'er krijgt. Op het moment is hij nog steeds actief bij [[VVZ'49 Gi.]] en kan hij inmiddels al briljant scoren.

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

Template used on this page: