Nl/Economie

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

Inkomsten

Wedstrijdrecette

Sponsorgeld

Financieel voordeel

Tijdelijk

Uitgaven

Stadionkosten

Spelersloon

Dit is het totale bedrag aan spelersloon dat je per week moet betalen. De hoogte van een spelersloon hangt af van de vaardigheden die hij heeft. Hoe hoger de vaardigheden, hoe hoger het loon.

Een speler uit het buitenland kost overigens 20% meer aan loon per week.

Interesten

Als je op het moment van de economische update in de min staat, zal je rente moeten betalen. De rentevoet bedraagt 3,33% en wordt berekend op basis van het bedrag je op het moment van de economische update in de min staat.

Tijdelijk

Personeel

Talentenjacht/Jeugdacademie