Editing Nl/Forum

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
{{Interwiki/Conference}}
 
{{Interwiki/Conference}}
 
Een forum is een plek in [[Nl/Hattrick|Hattrick]] waar managers over het spel kunnen discussiëren, vragen stellen en beantwoorden, over bijna alles praten en vooral vrienden kunnen maken. De forums zijn de meest populaire vorm van groepsinteractie in Hattrick en voor veel mensen de belangrijkste reden om het spel te spelen.
 
Een forum is een plek in [[Nl/Hattrick|Hattrick]] waar managers over het spel kunnen discussiëren, vragen stellen en beantwoorden, over bijna alles praten en vooral vrienden kunnen maken. De forums zijn de meest populaire vorm van groepsinteractie in Hattrick en voor veel mensen de belangrijkste reden om het spel te spelen.
 
Voor het huidige interne forum systeem werd ingevoerd gebruikte vele mensen het externe forum "Delphikonferensen".
 
 
== Regels ==
 
Zoals op bijna elk forum, hebben de Hattrick forums een aantal regels, de [[Forum Rules|forum regels]]. Elke gebruiker zou ze eigenlijk moeten lezen alvorens actief te worden op eender welk forum, zelfs de federatie forums, omdat het ook in zijn eigen belang is en in het belang van alle andere managers.
 
 
== Types forums ==
 
Er zijn verschillende types van forums. Het onderscheid tussen de verschillende types is gebaseerd op volgende criteria:
 
* toegelaten taal of talen.
 
* naam
 
* toegankelijkheid
 
 
=== Global forums ===
 
'''Global (English)''' is een van de meest actieve forums en is zoals de naam al aangeeft uitsluitend in het Engels. Een gebruiker vindt er allerhande discussies over Hattrick. De topics variëren van [[Nl/World Cup|Wereld beker]] over de interpretatie van regels tot specifieke discussies over [[:Category:Famous Players|beroemde spelers]], zoals [[Bob Sunesson]]. Sommige topics duiken steeds opnieuw op zoals discussies over de transfermarkt, [[Daytrading|daytraden]], de Match Engine (de beroemde "[[How'd_I_Loose%3F|How did I lose]]" topics) etc. Leden van het [[Nl/Hattrick Team|Hattrick Team]] geven ook vaak [[HTs on Global|commentaar]] op Global (English).
 
 
Er zijn ook Global forums in het Spaans, Duits en Frans.
 
 
=== Vragen forums ===
 
Vragen forums zijn de plaats waar nieuwe managers vaak komen. Ook ervaren spelers kunnen hier hun vragen over hattrick kwijt, maar ervaren managers komen hier vooral om op de vragen van de nieuwkomers te antwoorden.
 
 
=== Non-HT forums ===
 
De non-HT forums zijn de plaats voor alle discussies die niet over Hattrick gaan, zolang ze niet tegen de huisregels zijn natuurlijk.
 
 
Er is ook een '''non-HT Global''' met hetzelfde doel, maar dan op wereld vlak. Behalve discussies over het echte voetbal, alles dat hiermee verband houd kan op een ander Global forum namelijk het '''Global Football (English)'''. Global Football (English) was oorspronkelijk gecreëerd op 7 juni 2006 als een forum om over de wereldbeker in Duitsland 2006 te discussiëren. Enkele maanden later, op 7 september 2006, werd de naam veranderd en sindsdien kunnen alle discussies over voetbal, die voordien op non-HT Global plaatsvonden, daar doorgaan.
 
 
=== Reeks forums ===
 
Elke reeks heeft zijn eigen forum voor zijn gebruikers. Ze kunnen er gokken op wedstrijden of  napraten over de matchen en de huidige stand in de reeks.. of gewoon over een der wat praten.
 
 
=== Federatie forums ===
 
Elke [[Nl/Federatie|federatie]] heeft zijn eigen forum. Elk federatie forum heeft verschillende regels hebben, of helemaal geen regels (zoals deze [[ZF|Fed]]); maar de federaties kunnen geen stickies gebruiken om hun leden over deze regels in te lichten. Uiteraard moeten de basisregels van Hattrick nog steeds gerespecteerd worden zelfs indien er geen regels worden gemaakt door de eigenaar van de federatie. Federatie forums worden niet gemodereerd door Hattrick's officiële [[Nl/Moderator|Moderators]]. De federatie eigenaar heeft het recht om het federatie forum te modereren en kan ook andere mensen aanstellen om dit te doen.
 
 
=== Andere forums ===
 
Er zijn ook nog enkele andere gespeciali<nowiki>s</nowiki>eerde forums. Bijvoorbeeld elk [[CHPP]] programma heeft zijn eigen forum, tenzij de eigenaar speciaal gevraagd heeft dit te sluiten. De coaches van nationale teams hebben ook hun eigen forum en als de Hattrick staf.
 
 
=== Nationale forums ===
 
Nationale forums zijn de plaats waar gebruikers van een bepaald land kunnen discussiëren over [[Nl/Hattrick|Hattrick]] gerelateerde zaken. Dit gaat van discussies over oude, nieuwe en voorgestelde features tot topics over de [[Nl/Nationaal team|nationale teams]]. Op Het Nederlands en Belgisch forum zijn ook topics voor frustraties en gejuich (de klaag & vreugde muren).
 
 
== Forum cultuur ==
 
Op vele forums, worden regelmatig afkortingen en specifieke woorden gebruikt. Deze zijn voor buitenstaanders vaak moeilijk te verstaan. Enkele van deze [[Nl/Afkortingen|afkortingen]] zijn algemeen aanvaard, terwijl andere minder welkom zijn..
 
  
 
[[Category:Dutch Hattrick Wiki|Forum]]
 
[[Category:Dutch Hattrick Wiki|Forum]]

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)