Nl/Jeugd

From Hattrick
Revision as of 14:20, 29 November 2008 by Nightwish (talk | contribs)

In Hattrick zijn er twee systemen om aan nieuwe jeugdspelers te komen: de zaakwaarnemers (in het Vlaams talentenjacht) en de jeugdopleiding (in het Vlaams jeugdacademie). Dit kost je redelijk veel geld, maar daar tegenover staan de - soms hoge - winst die je uit de talenten kunt halen.

Jeugdopleiding/jeugdacademie

Wat is het

Vroeger waren de zaakwaarnemers bekend als de jeugdopleiding en nu ook wel als de oude jeugdopleiding. Contact opnemen met de zaakwaarnemers is een manier om jonge spelers aan je team toe te voegen. Eens per week kun je bij “de club” een speler promoveren naar je hoofdmacht, waarbij de week begint met de economische update. Dit wordt ook wel pullen genoemd. Je kunt elke week kiezen of je een veldspeler of een keeper wil pullen. Als je een scout hebt gebeld bij de nieuwe jeugdopleiding kun je niet meer pullen, en vice versa.

Wat zijn de kosten

Als je een nieuw team krijgt staat het niveau van je zaakwaarnemers op zwak. Dit niveau staat bovenaan de pagina “de club”. Als je niets investeert zal dit niveau dalen tot rampzalig. Met een investering van € 5 000 per week kun je maximaal matig bereiken. Met een investering van € 10 000 is dit redelijk, en met de maximuminvestering van € 20 000 kun je uiteindelijk uitstekend halen. Het bereiken van dit niveau duurt minstens twee seizoenen, startend van rampzalig. Het pullen kost € 2 000 per keer. Over het algemeen wordt aangenomen dat de kans op het pullen van een verkoopbare of bruikbare speler niet erg groot is tot en met matig. Het is de kosten van het pullen dan nog niet waard. Vanaf redelijk is het de moeite waard keepers te pullen, vanaf goed pullt men meestal elke week een speler. Dit is omdat een matige of redelijke keeper beter verkoopbaar is dan een matige of redelijke veldspeler.

Als je je zaakwaarnemers zo snel mogelijk op het niveau uitstekend wilt hebben, dan moet je elke week € 20 000 investeren. Na +/- 32 weken zal de jeugdopleiding "uitstekend" zijn.

Je kunt er ook voor kiezen om zo goedkoop mogelijk op het niveau uitstekend te komen, dit duurt 9 weken langer, maar kost je € 75 000 minder. De manier waarop je dit doet gaat als volgt: investeer +/- 13 weken €5000 in de jeugdopleiding totdat de jeugdopleiding de skill "matig" bereikt. Investeer dan +/- 6 weken €10000 totdat de jeugdopleiding "redelijk" wordt. Vanaf dan investeer je €20000 totdat de jeugdopleiding "uitstekend" is.

Hoe goed kan een gepullde speler zijn?

Een gepullde veldspeler is tussen 17 en 19 jaar oud. Een gepullde keeper is tussen 17 en 22 jaar oud. De maximale stat die een speler kan hebben verschilt van skill tot skill:

- Verdedigen, scoren, vleugelspel, passen en positiespel is maximaal uitstekend +0.

- Spelhervatten is maximaal briljant.

- Keepen is maximaal goed. Bij keepen kan het niveau zeer dicht tegen uitstekend liggen.

- Conditie is zwak of matig.

- De ervaring is niet-bestaand of rampzalig. De ervaring kan zeer dicht tegen waardeloos liggen.

- Een gepullde speler is altijd redelijk in vorm en blijft dat ook na de eerstvolgende training.

Wat gebeurt er als ik stop?

Als je wilt stoppen met investeren in de zaakwaarnemers kun je de investering terugbrengen. Houd er rekening mee dat het niveau van je zaakwaarnemers veel sneller daalt dan dat het gestegen is. Bij een investering van € 0 zal een uitstekend niveau in één week dalen naar goed, en in drie weken naar redelijk. Dankzij de nieuwe leeftijden wordt de waarde van een pull meer bepaald door de leeftijd in dagen dan door het moment waarop de speler gepulld wordt. Toch leveren pulls uit de eerste week meer op, omdat de kans op het halen van een U20-elftal dan iets groter is. Het is daarom misschien minder verstandig om te stoppen in de eerste weken van het seizoen. Nieuwkomers in Hattrick worden vaak geadviseerd niet meteen met de zaakwaarnemers te beginnen, omdat de kosten vrij hoog zijn. Ook is het vaak slim om te stoppen met investeren in de zaakwaarnemers in tijden van economische problemen, omdat er geluk nodig is om een verkoopbare speler te pullen. Het is dan verstandiger om te kiezen voor de zekerheid van een besparing van € 20 000 per week.

Zaakwaarneming/talentenjacht

De jeugdopleiding staat ook wel bekend als de nieuwe jeugd. Hier word je de manager van een jeugdteam waarbij je wedstrijden speelt tegen andere jeugdteams.

Starten

Zodra je start met de jeugdopleiding wordt er een jeugdteam voor je aangemaakt. Over het algemeen duurt dit slechts enkele minuten. Het menu bevat dan het kopje "Jeugdopleiding". Bij "Overzicht" zie je een overzicht van je team, je scouts en het prikbord. Op het prikbord kun je de persberichten aangaande je jeugdteam plaatsen. De pagina’s "Spelers", "Wedstrijden", "Stadion" en "Training" zijn vergelijkbaar met die van de hoofdmacht. Bij "Uitdagingen" kun je de deelname aan een jeugdcompetitie regelen en andere jeugdteams uitdagen voor een vriendschappelijke wedstrijd. Je kunt een jeugdcompetitie pas weer verlaten wanneer de competitie is afgelopen, daarvoor heb je 5 dagen de tijd. Anders begint, na die 5 dagen, de jeugdcompetitie automatisch opnieuw. Hoe lang een jeugdcompetitie duurt hangt af van het aantal deelnemende teams, er zijn competities mogelijk met 4, 6, 8, 12 en 16 teams. De jeugdopleiding kost je minimaal € 10 000 per week, in dit bedrag zit tevens het salaris van één scout.

De spelers

In een nieuw jeugdteam zitten 15 spelers, de zogenaamde ´buurtjongens´. Deze spelers hebben over het algemeen zeer weinig kwaliteiten. Van de spelers weet je alleen de naam en de leeftijd, de vaardigheden krijg je niet te zien. Elke speler heeft een bepaald potentieel, dat zijn de maximale vaardigheden die een speler kan ontwikkelen in de jeugdopleiding. De maximale vaardigheid die een speler in de nieuwe jeugdopleiding kan bereiken is laag uitstekend. In spelhervatten kan wel een hogere vaardigheid bereikt worden. Alle spelers in de jeugdopleiding hebben dezelfde vorm (redelijk) en conditie (zwak laag). Omdat deze voor elke speler gelijk zijn doen ze er in de jeugdopleiding nog niet toe, vandaar dat ze niet zichtbaar zijn. Ook hebben spelers een onzichtbaar ‘ambitieniveau’, welke zorgt voor een klein verschil in trainingssnelheid bij de jeugdspelers.

Je kunt maximaal 16 spelers herbergen in je jeugdopleiding. Als een speler 17 jaar of ouder is en hij meer dan één seizoen in de jeugdopleiding heeft doorgebracht kun je hem promoveren naar je hoofdmacht, dit kost € 2 000. Wanneer je van mening bent dat een speler voldoende heeft geleerd in de jeugdopleiding kun je hem promoveren naar je hoofdteam. Je kunt één speler per week promoveren. Op het moment dat een speler gepromoveerd wordt zullen zijn vaardigheden stijgen naar zijn potentiële niveau toe. Deze stijging is afhankelijk van leeftijd. De vaardigheden van een 17-jarige speler zullen niet stijgen, daarna geldt: hoe ouder de speler, hoe meer de vaardigheden stijgen. Een speler die 19 wordt in de jeugdopleiding vindt zichzelf te oud en zal niet meer mee willen spelen. Je kunt hem echter nog wel promoveren.

De scouts

Als je start met de jeugdopleiding heb je één scout. De eerste scout is inbegrepen bij de € 10 000 aan kosten van je jeugdopleiding, de tweede en derde scout kosten elk € 5 000. Voor elke scout kies je een regio waarin hij moet gaan scouten. Er zijn geen verschillen in de kwaliteit van de jeugdspelers in de verschillende regio’s, er is echter wel een verschil in het aantal beschikbare jeugdspelers in een regio. Het aantal beschikbare jeugdspelers wordt bepaald door het aantal actieve teams in een regio. De pool met beschikbare jeugdspelers zal relatief sneller leeg zijn wanneer er veel teams in een kleine regio gaan scouten. Hierdoor is de kans op een groot talent dan ook kleiner en de kans dat je scout niemand vindt groter. De pool met beschikbare jeugdspelers wordt elke dag bijgevuld. Het kan dus slim zijn om te scouten in een regio waar de verhouding aantal actieve teams/aantal scoutende teams waarschijnlijk groter is. Welke regio de beste verhouding heeft tussen aantal spelers en aantal scouts is niet bekend. Het is niet mogelijk een scout in het buitenland te laten zoeken. Daarna kun je het type speler kiezen waarnaar hij moet zoeken, als je dit niet doet zoekt de scout naar een willekeurige speler. Als de scout zoekt naar een bepaald type speler is de kans op het vinden van een speler van dat bepaalde type groter. De gemiddelde kwaliteit van een speler is lager, maar je maakt wel meer kans op een toptalent. De kans dat je scout geen speler vindt is groter dan bij het zoeken naar een willekeurige speler.

Nadat je de scout zijn orders hebt gegeven kun je hem bellen. Tijdens dit gesprek biedt hij je (waarschijnlijk) een talent aan. Hij geeft daarbij het potentieel van één van de drie hoogste potentiële vaardigheden. Daarnaast geeft hij de huidige vaardigheid van één van de drie hoogste potentiële vaardigheden. De potentiële vaardigheden zijn de maximale vaardigheden die een speler kan bereiken. De vaardigheid die de scout noemt hoeft niet altijd precies te kloppen, de scout kan er een beetje naast zitten. Ook kan de scout eventueel aangeven dat een speler goede startniveaus in twee vaardigheden heeft. Daarnaast wordt de leeftijd in jaren gegeven, deze kan variëren van 15 t/m 17 jaar. Op basis van deze gegevens zul je een keuze moeten maken; wil ik deze speler toevoegen aan mijn jeugdopleiding of niet? Het kan soms voorkomen dat je scout geen talent weet te vinden.

Je kunt besluiten om één of twee extra scouts aan te nemen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, € 5 000 per scout per week. Het duurt een week voordat een nieuwe scout aan de slag kan gaan. Je kunt per week slechts één speler van je scouts aannemen. Als je het aanbod van een scout hebt afgewezen is dat definitief. Je kunt ook besluiten om de order van de scout te wijzigen. Door zijn zoekopdracht te wijzigen gaat hij zoeken volgens de nieuwe zoekopdracht. Ook kun je hem in een andere regio laten zoeken. Na een paar uur komt hij dan aan op zijn bestemming. Als een scout van of naar de Nederlandse Antillen en Aruba moet reizen kost dat je € 1 500.

Je kunt je scouts ook weer ontslaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je moet altijd ten minste één scout in dienst houden. Die kun je alleen ontslaan door te stoppen met de jeugdopleiding.

Het belang van wedstrijden

Nadat je team is ingeschreven bij een jeugdcompetitie kun je proberen deze te winnen. Daarnaast kun je eens in de drie weken een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Het hoofddoel van wedstrijden spelen is echter de opleiding van je spelers. Door je spelers wedstrijden te laten spelen kun je uitvinden op welke posities ze het beste presteren. 24 uur na het einde van de wedstrijd krijg je een trainingsverslag van je trainer, hierin staan veel aanwijzingen over de kwaliteiten van je spelers. Hierover volgt later meer. Sterren zijn een indicatie van de vaardigheden van een speler, hierdoor kun dus je een inschatting maken van zijn vaardigheden. Spelers moeten een wedstrijd spelen om te kunnen trainen, over de training volgt later meer.

Jeugdspelers krijgen net zoals de senioren een sterrenwaardering. De sterren worden bij beide teams op dezelfde manier berekend, maar een speler bij de jeugdacademie zal meer sterren halen dan een speler bij de hoofdmacht met dezelfde vaardigheden. Daarom zijn de sterren in de jeugdopleiding ook blauw en niet geel zoals bij de senioren. Het aantal sterren dat een jeugdspeler behaalt bevindt zich altijd tussen de werkelijke vaardigheden (de vaardigheden die hij op dat moment heeft) en zijn potentiële vaardigheden. De speler zal echter vaak dichtbij zijn werkelijke vaardigheden presteren.

De wedstrijdorders werken op dezelfde manier als bij je gewone team. Let er wel op dat de wedstrijdervaring van alle opstellingen in het begin rampzalig is. Deze zal stijgen naar slecht als je de opstelling niet speelt. In de opstelling waarin je wedstrijden speelt krijg je natuurlijk meer ervaring, dit werkt hetzelfde als bij je hoofdteam.

De training

Meteen na de berekening van de wedstrijd vindt de training plaats. De training werkt op dezelfde manier als bij je hoofdteam, vaardigheden met een laag niveau stijgen sneller dan hogere niveaus en jongere spelers trainen sneller dan oudere spelers. Bij gelijke omstandigheden trainen spelers in de jeugdopleiding iets sneller dan in het hoofdteam. Het trainingseffect van vriendschappelijke wedstrijden is kleiner dan dat van competitiewedstrijden. Het verslag van je training krijg je 24 uur na het einde van de wedstrijd, hierover volgt later meer. Alle jeugdtrainers zijn even goed.

In de jeugdopleiding kun je twee trainingsvormen kiezen. De eerste trainingsvorm zal hierbij een groter effect op je spelers hebben dan de tweede. Als je twee dezelfde trainingsvormen kiest kun je de spelers in die vaardigheid beter laten trainen dan wanneer je twee verschillende trainingsvormen kiest. Aan de andere kant is de netto training groter als je twee verschillende trainingsvormen kiest. Je krijgt hiervoor namelijk een bonus op de normale trainingsbijdrage. Je kunt niet ‘algemeen’ of ‘conditie’ trainen in de jeugdopleiding omdat iedere jeugdspeler dezelfde vorm en conditie heeft.

Daarnaast is er wel een extra trainingsvorm, namelijk ‘individueel’. Hierbij traint elke speler een trainingsvorm die belangrijk is voor de positie waarop hij gespeeld heeft. De voordelen hiervan zijn dat je niet hoeft te weten waar precies de kwaliteiten van je spelers liggen om ze te verbeteren en dat je alle spelers die gespeeld hebben kunt trainen. Het nadeel is dat je niet kunt controleren wat ze precies trainen. Een speler die als middenvelder staat opgesteld kan worden getraind op positiespel, passen, spelhervatten of verdedigen. Een ander nadeel is dat de training langzamer gaat dan gericht op één trainingsvorm trainen. Als een spits met de trainingsvorm ‘individueel’ op scoren is getraind dan is hij daarin minder vooruit gegaan dan wanneer hij getraind zou zijn met de trainingsvorm scoren.

Het trainingsverslag

24 uur na het einde van de wedstrijd krijg je van je trainer een trainingsverslag, dit verslag is een belangrijke bron van aanwijzingen wat betreft de kwaliteiten van je spelers. Alles wat je trainer meldt is juist, dit in tegenstelling tot je scouts, die er iets naast kunnen zitten. De volgende aanwijzingen kunnen voorkomen in je trainingsverslag:

- Je trainer vertelt het vaardigheidsniveau van één speler per trainingstype dat je hebt gekozen. Als je eerste en tweede trainingsvorm gelijk zijn, ontvang je dus maar over één speler informatie. Ook zal de trainer je soms vertellen wat het potentiële niveau van de speler is van deze vaardigheid.

- Als het verschil tussen het huidige en het potentiële vaardigheidsniveau minder dan één volledig niveau wordt, dan krijg je dit te horen van je trainer. Let op: dit zou hij ook kunnen vertellen als er een niveauverschil van twee of drie volledige niveaus is.

- Wanneer een speler niet meer beter kan worden in de vaardigheid waarop je hem traint dan wordt dit altijd gemeld door je trainer.

- Een enkele keer zal je trainer vertellen hoeveel een willekeurige speler nog kan stijgen in een vaardigheid.

- Je trainer vertelt soms iets over het karakter van een speler.

- De specialiteit van een speler kan worden genoemd door je trainer.

- Je trainer zal soms zijn mening geven over de prestatie van een speler in de afgelopen wedstrijd.

- Je trainer geeft af en toe aan dat een speler beter op een andere vaardigheid getraind kan worden.

- Je trainer doet soms een uitspraak over het potentieel van een speler.

- Als er iemand jarig is geweest de afgelopen week dan kan dit worden gemeld door je trainer.

Bron

Het Antwoord Genootschap - De jeugd