Nl/Karakter

From Hattrick
INTERWIKI

· English · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Persian ·

Elke speler heeft een karakter dat kan worden onderverdeeld in vier onderdelen. Ten behoeve van deze pagina verwijzen we naar de onderdelen leiderschap, populariteit, eerlijkheid en agressiviteit.

Leiderschap[edit]

Leiderschap laat zien in hoeverre een speler als captain aan het hoofd van een team kan staan en is een belangrijk aspect bij de keuze van een coach. Als je een coach met een hoge leiderschap hebt, zal de teamgeest langzamer zakken als het bovengemiddeld is en het zal sneller stijgen als het lager dan gemiddeld is.

Leiderschap wordt gemeten met de volgende schaal:

 • Uitstekend
 • Goed
 • Redelijk
 • Matig
 • Zwak
 • Slecht
 • Waardeloos
 • Rampzalig
 • Niet-bestaand

Niet alleen is leiderschap belangrijk voor het maken van een coach, ook is leiderschap belangrijk voor de mate van verwarring. Een speler met hoog leiderschap zal ervoor zorgen dat er minder kans is op verwarring tijdens een wedstrijd. Hierbij speelt naast het leiderschap van de speler, ook de ervaring van een speler een rol.

Populariteit[edit]

De populariteit van een speler bepaalt of (en hoe erg) de teamgeest wordt aangetast als de speler aangekocht of verkocht wordt.

Er zijn volgende niveau's van populariteit:

 • Geliefd teamlid
 • Populair
 • Sympathiek
 • Aangenaam
 • Controversieel
 • Gemeen

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat "geliefd teamlid" een niveau is dat niet meer voorkomt. Vroeger had 1 speler dit kenmerk, met name Bob Sunesson. Hij werd echter ontslagen. Zijn 'vervanger' was Bob, maar ook hij is ontslagen. Hierdoor heeft Hattrick (voorlopig) geen enkele speler die een geliefd teamlid is.

Hieronder volgt een overzicht van de kans op het krijgen van een daling van de teamgeest:

Personaliteit
Kopen
Verkopen
Populair
0%
26%
Sympathiek
0%
18%
Aangenaam
25%
15%
Controversieel
55%
0%
Gemeen
79%
0%

Uit deze tabel valt af te leiden dat bij de aankoop/verkoop van een sympathieke speler, de kans het kleinst is op een daling van de teamgeest.

Eerlijkheid[edit]

Eerlijkheid Aantal Fouten (Schwalbes)
Goudeerlijk ?.?% of players 0.?%
Rechtvaardig 3.5% van de spelers 0.3%
Oprecht 24.5% van de spelers 1.5%
Eerlijk 44% van de spelers 4%
Oneerlijk 24.5% van de spelers 6%
Berucht 3.5% van de spelers 10%

De eerlijkheid van spelers bepaalt hoe groot de kans is dat ze een gele kaart krijgen voor swalbes.

Er zijn volgende niveau's van eerlijkheid:

 • Goudeerlijk (er zijn geen spelers gekend met dit niveau)
 • Rechtvaardig
 • Oprecht
 • Eerlijk
 • Oneerlijk
 • Berucht

Agressiviteit[edit]

Agressiviteit Aantal Fouten (Fouten)
Rustig 8% van de spelers 0.3%
Kalm 24% van de spelers 1.5%
Gebalanceerd 36% van de spelers 4%
Temperamentvol 24% van de spelers 7.5%
Opvliegend 8% van de spelers 11.5%

De agressiviteit van een speler bepaalt de kans dat hij een gele kaart krijgt voor een fout op een tegenstander tijdens een wedstrijd.

Er zijn volgende niveau's van agressiviteit:

 • Rustig
 • Kalm
 • Gebalanceerd
 • Temperamentvol
 • Opvliegend
 • Onstabiel (Toegevoegd in seizoen 38)

Extra Links[edit]