Nl/Sponsors

From Hattrick
Revision as of 17:27, 5 November 2008 by -Spidersencer- (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Template:Interwiki/Sponsers

Het sponsorgeld is een bron van inkomsten voor de club. De hoogte van het sponsorgeld wordt bepaald door een aantal indicatoren zijnde de grootte van je supportersclub, het aantal woordvoerders, de klasse waarin je speelt en de stemming van de sponsors. De stemming van de sponsors hangt af van twee factoren: de prestaties van het team in de competitie en het aantal woordvoerders.

Een richtlijn voor het aannemen van woordvoerders is de grootte van je supportersclub te delen door 250. De uitkomst staat gelijk met het aantal woordvoerders dat je best aanneemt.