Pl/Sponsorzy

From Hattrick
Revision as of 12:51, 3 April 2008 by Jhattara (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sponsorzy preferują wspieranie klubów z dobrym wizerunkiem, z którym mogą się identyfikować. Im większe sukcesy odnosi klub i im większy jest fanklub, tym lepszy wizerunek klubu (większe pieniądze od sponsorów). Rzecznicy prasowi również mają wpływ na wizerunek klubu. Nastrój sponsorów możesz sprawdzić w zakładce Finanse.