Pl/Sponsorzy

From Hattrick

Sponsorzy preferują wspieranie klubów z dobrym wizerunkiem, z którym mogą się identyfikować. Im większe sukcesy odnosi klub i im większy jest fanklub, tym lepszy wizerunek klubu (większe pieniądze od sponsorów). Rzecznicy prasowi również mają wpływ na wizerunek klubu. Nastrój sponsorów możesz sprawdzić w zakładce Finanse.