Qarabağ

From Hattrick
Revision as of 18:34, 2 December 2010 by Nightwish (talk | contribs) (moved Sumqayıt to Qarabağ: New name.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Geography.png This region article is a stub. You can help Hattrick Wiki by expanding it.
Regions of Azərbaycan Azerbaijan

Abşeron | Aran | Bakı | Gəncə | Lənkəran | Muğan | Naxçıvan MR | Qarabağ | Quba | Şəki | Şirvan |