Sk/Personál

From Hattrick
Revision as of 15:12, 26 October 2008 by Mod-Karlthegreat (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Typy personálu[edit]

Každý klub má možnosť si najať sedem rozličných druhov špecialistov. Pomáhajú v rôznych oblastiach a týždenné náklady na jedného sú 90000 SKK. Túto čiastku zaplatíte počas ekonomického updatu a tiež v čase, keď ich vyhodíte.

Maximálný počet špecialistov jedného zamerania nie je obmedzený, ale výkonnosť každého nasledujúceho špecialistu je nižšia, než predošlého. Dvaja asistenti trenéra sú lepší ako jeden, ale ich výkonosť nieje dvojnásobná. Štyria špecialisti sú lepší ako dvaja špecialisti, ale taktiež tu nie je ich výkonnosť dvakrát väčšia.

Ak máte viac než desať špecialistov rovnakého zamerania (tréneri brankárov a asistenti trénera sú v tomto prípade počítaní ako jeden druh), môžu nastať problémy spôsobujúce negatívne účinky. Záleží na určitom type špecialistu, negatívne účinky sa môžu prejaviť poklesom nálady v tíme, zmenou vo Vašej ekonomike alebo najhorším dôsledkom je strata tréningu. Každý špecialista prekračujúci počet desať zvyšuje riziko negatívneho účinku.

Počet zamestnaných špecialistov si môžete overiť pod položkou "Klub". Tiež tu môžete najať alebo vyhodiť špecialistov.

Trenér brankárov[edit]

Trenéri brankárov zlepšujú formu brankárov a tiež efekt tréningu chytania, ako keby si mal kvalitnejšieho trénera.

Asistent trénera[edit]

Asistenti trénera zlepšujú formu hráčov v poli a efekt tréningu. Trénerove vodcovstvo však neovplyvňujú.

Psychológ[edit]

Psychológovia zvyšujú sebadôveru a sprostredkovane aj náladu v klube.

Tlačový hovorca[edit]

Tlačový hovorca zlepšuje náladu sponzorov a v menšom rozsahu i náladu fanúšikov.

Ekonóm[edit]

Ekonómovia znižujú úroky u pôžičiek alebo zvyšujú príjmy z investícií.

Fyzioterapeut[edit]

Fyzioterapeut znižuje pravdepodobnosť zranenia.

Doktor[edit]

Doktor urýchľuje vyliečenie zranených hráčov.