Sk/Skilly

From Hattrick

Skilly

Skilly sú kľúčovým aspektom Hattricku, určujú ako dobre jednotliví hráči zahrajú a výšku platov, ktoré im budete musieť platiť každý týždeň. Tiež rozhodujú o výške TSI.

V Hattricku sú úrovne skillov zobrazované slovnými termínami od neexistujúci po božský. V mnohých prípadoch je praktické používať namiesto týchto termínov číselné hodnoty, ktoré môžete nájsť tu.

Hráči potrebujú rozdielne skilly závisiace od ich pozície. Existujú primárne, sekundárne a niektorí dokonco hovoria o terciálnych skilloch.

Napríklad, hlavný skill krajného záložníka je krídelná hra, prihrávky a kondícia sú sekundárne skilly. Bránenie by sme považovali za terciálny skill.

Hattrick komunita často používa a-skill, b-skill a c-skill namiesto pomenovania primárny, sekundárny a terciálny.

Kondícia

Kondícia je nevyhnutná pre každého hráča, ktorý využíva tvorba hry. Ak hráč nemá dostatočnú kondíciu, nastane pokles v jeho prispení do zálohy, najmä v druhom polčase zápasu.

Okrem toho, kondícia je mierne dôležitá i pre ďalších hráčov (pozri Zvláštne udalosti a Pressing).

Maximálna kondícia, akú môže hráč dosiahnuť, je vynikajúca.

Tvorba hry

Spolu s kondíciou, tvorba hry je najdôležitejšia vlastnosť pre stredných a krajných záložníkov hrajúcich na stred. Tvorbu hry tiež využívajú defenzívni útočníci a ofenzívni strední obrancovia. Ofenzívni krajní obrancovia ju takisto trocha využívajú. Ako už bolo vyššie zmienené, tvorba hry sa využíva so spojením kondície.

Krídelná hra

Krídelná hra sa vzťahuje ku schopnosti vytvoriť gólovú príležitosť útokom po stranách. Najviac ju využívajú krajní záložníci (a-skill), hoci krajní obrancovia profitujú z toho tiež. Útočnik s pokynom na kraj tiež ťaží veľa z krídelnej hry.

Najefektívnejší tréning na zvýšenie skillu krídelná hra je tréning centrované lopty.

Zakončovanie

Lopta by mala skončiť v bráne a schopnosť zakončovania by to mala zaistiť. Najdôležitejšia vlastnosť pre útočníkov. Každý hráč s dobrým zakončovaním a štandardkami môže streliť gól zvláštnou udalosťou - ďalekonosnou strelou.

Najefektívnejší tréning na zvýšenie skillu je tréning zakončovanie.

Chytanie

Chytanie je schopnosť, ktorú využívajú len brankári. Brankári väčšinou nemajú vysokú kvalitu v ostatných vlastnostiach, ale majú ju práve u tejto. Jediný spôsob ako zlepšiť výkon brankára, okrem trénigu chytanie, je získavanie skúseností.

Prihrávky

Kanonier je cenený, ale aj hráč, ktorý mu poslal presnú prihrávku je veľmi dôležitý. Z tejto vlastnosti profitujú hlavne útočníci, krajní a strední záložníci. Význam prihrávok rastie pri použití taktík. Pomáhajú zvýšiť rating pri taktikách útok stredom, útok po krídlach a protiútoky.

Najefektívnejší tréning na zvýšenie skillu sú tréningy Krátke prihrávky a dlhé prihrávky.

Bránenie

Bránenie je schopnosť zastaviť útok súpera. Bez pochybnosti najdôležitejšia vlastnosť pre všetkých obrancov. Tiež je veľmi dôležitý u hráčov pri použití taktiky pressing.

Najefektívnejší tréning na zvýšenie skillu je tréning bránenie.

Štandardky

Jeden z tvojich hráčov je poverený záhravaním štandardných situácii. Bude zahrávať všetky voľné a pokutové kopy a v prípade penaltového rozstrelu bude kopať ako prvý. V týchto prípadoch je potrebná vysoká úroveň tejto vlastnosti.

Vhodné tréningy na zvýšenie skillu sú štandardky a streľba.

Vplyv jednotlivých skillov do ratingu tímu

Rozdielne skilly prispievajú do odlišných oblastí mužstva počas zápasu. Tu je zoznam skillov ako prispievajú do jednotlivých ratingov tímu v Hattricku.

Factors (most important first)
Pravá strana obrany Stred obrany Ľavá strana obrany
Chytanie brankára
Bránenie pravého krajného obrancu
Bránenie pravého stredného obrancu
Bránenie pravého krajného záložníka
Bránenie pravého stredného záložníka
Chytanie brankára
Bránenie stredných obrancov
Bránenie krajných obrancov
Bránenie stredných záložnikov
Bránenie krajných záložníkov
Chytanie brankára
Bránenie ľavého krajného obrancu
Bránenie ľavého stredného obrancu
Bránenie ľavého krajného záložníka
Bránenie ľavého stredného záložníka
Záloha
Tvorba hry stredných záložníkov
Tvorba hry krajných záložníkov
Pravá strana útoku Stred útoku Ľavá strana útoku
Krídelná hra pravého krajného záložníka
Zakončovanie útočníkov
Prihrávky pravého krajného záložníka
Prihrávky pravého stredného záložníka
Krídelná hra pravého krajného obrancu
Zakončovanie útočníkov
Prihrávky útočníkov
Prihrávky stredných záložníkov
Krídelná hra ľavého krajného záložníka
Zakončovanie útočníkov
Prihrávky ľavého krajného záložníka
Prihrávky ľavého stredného záložníka
Krídelná hra ľavého krajného obrancu