Sk/Tlačový hovorca

From Hattrick

Tlačový hovorca zlepšuje náladu sponzorov a v menšom rozsahu i náladu fanúšikov. Doposiaľ empirické výzkumy dokázali, že je nutné mať v tíme aspoň dvoch hovorcov (ďalší hovorcovia už nemajú vplyv na fanúšikov), zhora je počet potom počet daný ligovou úrovňou a počtom fanúšikov - na základe týchto dvoch premenných sa totiž určujú príjmy od sponzorov, ktorých náladu tlačoví hovorcovia zvyšujú.

Upozornenie: Viac než 10 tlačových hovorcov spôsobí pokles nálady sponzorov a tým i výšku ich príspevkov.

Football.png This article is a stub. You can help Hattrick Wiki by expanding it.


Externé odkazy[edit]

optimálny počet hovorcov vzhľadom na ligu a počet fanúšikov