Difference between revisions of "Sr/Спонзори"

From Hattrick
(Упутство)
(The manual)
Line 8: Line 8:
 
Ако тим има већи број портпарола,расположење спонзора је веће а самим тим и приходи се повећавају.
 
Ако тим има већи број портпарола,расположење спонзора је веће а самим тим и приходи се повећавају.
  
== The manual ==
+
== Упутство ==
{{From the manual|chapterhead=Finances|chapternr=8|text=Revenues and expenses
+
{{From the menual|chapterhead=Финансије|chapternr=8|text=Приходи и трошкови
  
 
''[...]''
 
''[...]''
  
'''Revenue'''
+
'''Приходи'''
  
 
''[...]''
 
''[...]''
  
'''Sponsors:''' Each week you get a sum of money from your sponsors. Check the "Fans and sponsors" chapter for more info.}}{{From the manual|chapterhead=Fans_and_sponsors|chapternr=9|text=
+
'''Спонзори:''' Сваке недеље добијате одређен износ од ваших спонзора.За више информацијап огледајте ''Навијачи и спонзори''}}{{From the menual|chapterhead=Навијачи_и_спонзори|chapternr=9|text=
Both sponsors and fans control important sources of income. Therefore it is strongly advised to have a good relation with them and keep their mood up - it will pay off in the end.
+
Веома је важно одржавати добро расположење навијача и спонзора које ће се на крају итекако исплатити.
  
 
''[...]''
 
''[...]''
  
'''Sponsors'''
+
'''Спонзори'''
  
Sponsors prefer supporting a club sporting a good "image" to which they can be connected. The more successful your team is and the bigger your team’s fan club is, the better image (and the more sponsor money) you’ll get. Spokespersons also help to improve the club's image. Your sponsors' mood can be seen on the finances page.}}{{From the manual|chapterhead=Staff|chapternr=11|text=
+
Спонзори радијеп одржавају клуб који се боље показује и са којим се лакше могу происоветити.Портпароли такође помажу да се побољша имиџ клуба.Расположење спонзора можете видети на страни Финансије.}}{{From the menual|chapterhead=Особље|chapternr=11|text=
'''Spokesperson:''' Improves sponsor and fan attitude towards the club.}}
+
'''Портпароли:''' Побољшавају став спонзора и навијача према клубу.}}
  
 
== Утицај на расположење ==
 
== Утицај на расположење ==

Revision as of 08:28, 29 August 2011

Спонзори и новац од спонзоре су један од главних извора прихода за тим.Нови тимови се више ослањају на приходе од спонзора,а мање на новац од продатих улазница,због тога што нови тимови на почетку добијају мали број навијача. Тренутно расположење навијача можете видети овако Мој клуб>Клуб>Финансије.Овде такође можете видети и недељне приходе од истих.


Ажурирање

Током ажурирања финансија,ажурирају се и приходи одп спонзора,такође у то време се ажурира и расположење спонзора.

Ако тим има већи број портпарола,расположење спонзора је веће а самим тим и приходи се повећавају.

Упутство

Template:From the menualTemplate:From the menualTemplate:From the menual

Утицај на расположење

Ресетовање

Деноминација расположења по нивоима

Види остало