Editing Sr/Трансфери

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 9: Line 9:
 
Novo pravilo od [[global season]] 38 je to da ne možete postaviti igrača na transfer listi više puta od broja meča na kojim je on igrao za vaš tim. Ova akcija je preduzeta radi suzbijanju [[day trading]].
 
Novo pravilo od [[global season]] 38 je to da ne možete postaviti igrača na transfer listi više puta od broja meča na kojim je on igrao za vaš tim. Ova akcija je preduzeta radi suzbijanju [[day trading]].
  
Vi određujete početnu cenu za igrača kojeg stavljate na transfer listi. To je najniža cena po kojoj bi prodali igrača. Igrač će biti tri dana na transfer listi pre nego što ode u klub koji je ponudio najveću cenu za transfer igrača.  Postoje razne teorije o početnoj ceni po kojoj prodqajete igrača,neki menadžeri radije stavljaju početnu cenu od 0 dinara,dok drugi stavljaju prosečnu cenu kao početnu za prodaju igrača.
+
Vi određujete početnu cenu za igrača kojeg stavljate na transfer listi. To je najniža cena po kojoj bi prodali igrača. Igrač će biti tri dana na transfer listi pre nego što ode u klub koji je ponudio najveću cenu za transfer igrača.  Postoje razne teorijee o početnoj ceni po kojoj prodqajete igrača,neki menadžeri radije stavljaju početnu cenu od 0 dinara,dok drugi stavljaju prosečnu cenu kao početnu za prodaju igrača.
  
Igrač koji je bio na transfer listi,odmah nakon isteka poslednjeg minuta provedenog na transfer listi prelazi u tim koji je ponudio najveću cenu,i nestaje sa vašeg spiska igrača (ovo može potrajati neko vreme ako je  [[server|servers]] opterećen ili ima neki drugi problem). Ako niko ne kupi igrača,isti ostaje u vašem [[club]]. Ako ste stavili igrača na transfer listi (TL) to je vaša konačna odluka,vi je ne možete poništiti! Igrač će biti tri dana na TL. Jedini način da zadržite igrača u vaš tim je da kupite tog igrača (ali platićete agente i ostale troškove). Takođe,imajte na umu da će igračeve [[skills|abilities]] biti vidljive svima dok je ona natransfeer listi.  
+
A sold player disappears off to his new club immediately after the bidding is over (although note this may take some time, particularly if the [[server|servers]] are busy). If a buyer isn't found he stays at your [[club]]. If you have placed a player on the transfer list you MAY NOT change your mind! He's there for 3 days, and that's that! The only possibility to hold him is to 'buy' him (but you will have to pay the transfer fees). Also, keep in mind that all information on the player's [[skills|abilities]] will be made common knowledge when you place him on the transfer list.  
  
 
Možete izabrati igrača da igra na meču iako je on na transfer listi,ali ako je u tom trenutku kraj licitacije,na njegovo mesto ućiće rezervni igrač. Ako se licitacija završava nakon meča,on će normalno završiti meč koji je počeo da igra.
 
Možete izabrati igrača da igra na meču iako je on na transfer listi,ali ako je u tom trenutku kraj licitacije,na njegovo mesto ućiće rezervni igrač. Ako se licitacija završava nakon meča,on će normalno završiti meč koji je počeo da igra.

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)