Difference between revisions of "Template:MainPageOtherLanguages/Th"

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
m (Test)
m (Use template from en)
Line 1: Line 1:
 
{{#switch: {{{part|}}}
 
{{#switch: {{{part|}}}
| title = Wiki trong các ngôn ngữ khác
+
| title = วิกิในภาษาอื่นๆ
| langname = Tiếng Việt
+
| langname = ภาษาไทย
 
| language = {{#switch: {{{language|}}}
 
| language = {{#switch: {{{language|}}}
     | Bg = (Tiếng Bungary)
+
     | Bg = (Bulgarian)
     | Ca = (Tiếng Catalonia)
+
     | Ca = (Catalan)
     | Cs = (Tiếng Séc)
+
     | Cs = (Czech)
     | De = (Tiếng Đức)
+
     | De = (German)
     | El = (Tiếng Hy Lap)
+
     | El = (Greek)
     | En = (Tiếng Anh)
+
     | En = (ภาษาอังกฤษ)
     | Es = (Tiếng Tây Ban Nha)
+
     | Es = (Spanish)
     | Fa = (Tiếng Ba Tư)
+
     | Fa = (Persian)
     | Fr = (Tiếng Pháp)
+
     | Fr = (French)
     | He = (Tiếng Do Thái)
+
     | He = (Hebrew)
     | Hu = (Tiếng Hungary)
+
     | Hu = (Hungarian)
     | It = (Tiếng Ý)
+
     | It = (Italian)
     | Ka = (Tiếng Gruzia)
+
     | Ka = (Georgian)
     | Me = (Tiếng Montenegro)
+
     | Me = (Montenegrin)
     | Nl = (Tiếng Hà Lan)
+
     | Nl = (Dutch)
     | Pl = (Tiếng Ba Lan)
+
     | Pl = (Polish)
     | Pt-br = (Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil)
+
     | Pt-br = (Brazilian Portuguese)
     | Ru = (Tiếng Nga)
+
     | Ru = (Russian)
     | Sk = (Tiếng Slovakia)
+
     | Sk = (Slovak)
     | Sr = (Tiếng Serb)
+
     | Sr = (Serbian)
     | Tr = (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
+
     | Tr = (Turkish)
 
     | Th =
 
     | Th =
     | Uk = (Tiếng Ukraina)
+
     | Uk = (Ukrainian)
     | Vi = (Tiến)
+
     | Vi = (Vietnamese)
     | Zh = (Tiếng Hoa)
+
     | Zh = (Chinese)
 
     | (Untranslated) }}
 
     | (Untranslated) }}
 
| }}
 
| }}
 
<noinclude>[[Category:MainPageOtherLanguages template|Thai]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:MainPageOtherLanguages template|Thai]]</noinclude>

Revision as of 09:27, 23 January 2021