Tr/Hattrick Ekibi

From Hattrick
Revision as of 16:13, 25 June 2008 by Onurphaned (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hattrick Ekibi (kısaca HTler) Hattrick'i geliştiren ve işleten insanlardır. Oyunda kullanıcı isimlerinin önündeki "HT" takısıyla tanınırlar.


Ayrıca bakınız

HT-Tjecken bu iki makalede ekip üyelerinin görevlerini tanımlamıştı. Yeni üyeler ekibe katıldığı için artık bu makaleler pek tutarlı değildir.