Vi/

From Hattrick


Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với 'Hattrick Wiki ", bách khoa toàn thư về tất cả mọi thứ liên quan đến Hattrick. Ở đây chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội để tạo ra các tương đương của Wikipedia cho thế giới Hattrick.

Hãy thêm bài viết từ vựng về chủ đề yêu thích của bạn trong Hattrick. Hiện nay nó chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, nhưng trong thời gian, chúng tôi hy vọng sẽ thêm nhiều ngôn ngữ hơn.

Hattrick Wiki được kiểm duyệt. Điều này đặt một trách nhiệm lớn lao vào bạn như một đóng góp. Xin vui lòng không sử dụng sai Hattrick Wiki. Hãy thử để được như mục tiêu nhất có thể khi bạn viết một bài báo. Không phá hoại. Không công bố thông tin về gian lận hoặc GameMaster điều tra. Đây là một thử nghiệm và nếu nó không làm việc tốt, chúng tôi sẽ lấy wiki xuống.

Hãy đóng góp tất cả những gì bạn có thể làm cho một bổ sung hữu ích cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi muốn điều này phát triển trò chơi đến cấp độ tiếp theo, một nơi cho những ý tưởng của bạn để phát triển cùng với nhau, một trung tâm thu thập và phân tích dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để sử dụng Wiki Hattrick, hãy kiểm tra trang Getting started.

Lưu ý: Bạn phải đăng ký (tốt hơn dưới tên người dùng Hattrick của bạn) trước khi chỉnh sửa các trang.

/Đội ngũ Hattrick