Editing Vi/Cầu thủ

From Hattrick

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
{{interwiki/Players}}
 
{{interwiki/Players}}
  
Một [[Vi/Đội bóng|đội bóng]] là một đội bóng đá ảo được một người chơi sở hữu và quản lý trong Hattrick. Đội bóng gồm có một số cầu thủ ảo, thường từ 20 tới 30 (tối đa 50). Người quản lý chọn một đội hình với 11 trong số trên (10 cầu thủ và 1 thủ môn) cho mỗi trận đấu, và 5 cầu thủ dự bị (các vị trí tiền đạo, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hậu vệ và thủ môn).
+
Một [[Vi/Đội bóng|đội bóng]] là một đội bóng đá ảo được một người chơi sở hữu và quản lý trong Hattrick. Đội bóng gồm có một số cầu thủ ảo, thường từ 20 tới 30 (tối đa 50). Người quản lý chọn một đội hình với 11 trong số trên (10 cầu thủ và 1 thủ môn) cho mỗi trận đấu, và 5 cầu thủ dự bị (các vị trí tiền đạo, tiền vệ trung tâm, cầu thủ chạy cánh, hậu vệ và thủ môn).
  
 
Hiệp hội bóng đá Hattrick vào ngày 26/11/2008 thông báo số lượng cầu thủ trong mỗi đội bóng tối đa là 50. Trước đây, số lượng này có thể bị vượt qua nhưng với một vài hậu quả xấu đối với đội bóng.
 
Hiệp hội bóng đá Hattrick vào ngày 26/11/2008 thông báo số lượng cầu thủ trong mỗi đội bóng tối đa là 50. Trước đây, số lượng này có thể bị vượt qua nhưng với một vài hậu quả xấu đối với đội bóng.
Line 13: Line 13:
  
 
[[Vi/Phong độ|Phong độ]] là một trong những đặc điểm quan trọng nhất cho một cầu thủ, quyết định khả năng sử dụng các kỹ năng của anh ta. Bạn sẽ thấy rằng, một cầu thủ tốt phong độ sa sút thường sẽ thi đấu kém hơn một cầu thủ yếu hơn đang trên đỉnh cao phong độ.
 
[[Vi/Phong độ|Phong độ]] là một trong những đặc điểm quan trọng nhất cho một cầu thủ, quyết định khả năng sử dụng các kỹ năng của anh ta. Bạn sẽ thấy rằng, một cầu thủ tốt phong độ sa sút thường sẽ thi đấu kém hơn một cầu thủ yếu hơn đang trên đỉnh cao phong độ.
 
== Thể lực ==
 
 
[[Vi/Thể lực|Thể lực]] là khả năng duy trì các kỹ năng của một cầu thủ trong suốt trận đấu. Nếu một cầu thủ không có đủ thể lực, hiệu suất thi đấu của anh ta sẽ bị giảm sút, đặc biệt là trong hiệp hai của trận đấu. 
 
  
 
== Kinh nghiệm ==
 
== Kinh nghiệm ==
 
Một số cầu thủ có thể không có những khả năng tuyệt vời nhất, nhưng kiến thức về trận đấu bù đắp nhiều hơn những thiếu sót đó. Do vậy, những cầu thủ già và [[Vi/Kinh nghiệm|kinh nghiệm]] thường chơi tốt hơn nhiều so với những đồng nghiệp trẻ hơn.
 
 
== Lòng trung thành ==
 
  
 
== Kỹ năng đặc biệt ==
 
== Kỹ năng đặc biệt ==

Please note that all contributions to Hattrick may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Hattrick:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)