Vi/Hồi phục nhanh

From Hattrick
INTERWIKI

· English · Magyar · Tiếng Việt ·

Kỹ năng đặc biệt
Spec1Technic.png Kỹ thuật
Quick Nhanh nhẹn
Powerful Sức mạnh
Head Đánh đầu
Unpredictable Ngẫu hứng
Regainer Hồi phục nhanh
Support Support

Hồi phục nhanh là một kỹ năng đặc biệt giúp cầu thủ sở hữu nó khi bị chấn thương có thể hồi phục sức khoẻ của mình nhanh hơn các cầu thủ khác.

Hồi phục nhanh là một kỹ năng đặc biệt hiếm đầu tiên xuất hiện trong Hattrick, ngoài 5 kỹ năng đặc biệt được biết rộng rãi (Đánh đầu, Kỹ thuật, Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Ngẫu hứng).