West Vlamsche

From Hattrick
Revision as of 22:51, 22 October 2011 by ZF-Nachtwinkel (talk | contribs) (Created page with '== Overzicht == De West Vlamschen is een federatie van West-Vlamingen voor West-Vlamingen. De voertaal is dan ook West-Vlaams, er worden geen andere talen toegestaan.')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Overzicht

De West Vlamschen is een federatie van West-Vlamingen voor West-Vlamingen. De voertaal is dan ook West-Vlaams, er worden geen andere talen toegestaan.