Bosnian and Herzegovinian elections for World Cup XVI

From Hattrick

The Bosnian and Herzegovinian elections for World Cup XVI ended on the 6th of December 2010 at 7:00 HT-Time as follows:

1. kerakeki 70 votes

2. Lava72 27 votes

3. macak 21 votes

4. razbu 12 votes

5. pibdi 6 votes

6. lelekuku 6 votes

7. Biggie_PK 4 votes

8. katalonac 2 votes

9. haubica 1 votes

10. herog 1 votes

11. Rusko82 1 votes

12. hammo 1 votes (Declined)

13. super_amauri 1 votes

14. merinos 1 votes

15. Salle86 1 votes

16. Behdzet 1 votes

17. vedo76 1 votes

18. ahmo96 1 votes

19. warrenb 1 votes

20. nebojsa99 1 votes

21. acika1 1 votes

22. Kishic 1 votes

23. _AcO_ 1 votes