Dibër

From Hattrick
(Redirected from Dibrë)

Dibër is a region in Shqipëria.


Geography.png This region article is a stub. You can help Hattrick Wiki by expanding it.
Regions of Shqipëria Shqipëria

Berat | Dibër | Durrës | Elbasan | Fier | Gjirokastër | Korçë | Kukës | Lezhë | Shkodër | Tiranë | Vlorë