Durrës

From Hattrick

Durrës is a region in Shqipëria.


Geography.png This region article is a stub. You can help Hattrick Wiki by expanding it.
Regions of Shqipëria Albania

Berat | Dibër | Durrës | Elbasan | Fier | Gjirokastër | Korçë | Kukës | Lezhë | Shkodër | Tiranë | Vlorë