Fa/Possession

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

مقدمه

هنگامی که یک بازی برگزار میشود، مالکیت توپ تیم شما در یک دقیقه ی خاص تعیین کننده ی میزان شانس شما برای گلزنی می باشد . که مالکیت توپ نیز به هافبک وسط های هردوتیم بستگی دارد.

در پایان نیمه ی اول(45 دقیقه) و نیز پایان نیمه ی دوم(90 دقیقه). این درصد با یک فرمول محاسبه می شود که بستگی به سطح بازیسازی هر دو تیم در یک دقیقه ی خاص دارد.

فرمول

Possession.JPG

 • سطح مقیاس هافبک ها: 1=افتضاح خیلی کم ، 2=افتضاح کم ...
 • یا به این صورت ممکن است سطح بندی شود : 0.00=افتضاح(خیلی کم) ، 0.25=افتضاح(کم) ، 0.50=افتضاح(زیاد) ، 0.75=افتضاح(خیلی زیاد) ، 1.00=اسفبار(خیلی کم) ...
 • شما می توانید پیاده سازی فرمول را در سایت زیر امتحان کنید.

The HattriX-Ray

ارزیابی

یکی از نتایجی که از فرمول (در طول بازی) می توان گرفت این است که با افزایش یکسان میانگین سطح بازیسازی بازیکنان میانه ی میدان دو تیم، اختلاف مالکیت توپ دو تیم نیز کاهش می یابد. به عنوان مثال:

 • افتضاح(خیلی کم)، در مقابل، اسفبار(خیلی کم) = مالکیت توپ 71درصد
 • خوب(خیلی کم)، در مقابل، عالی(خیلی کم) = مالکیت توپ 54درصد

همچنین، سطح بازیسازی که در فرمول استفاده می شود مخصوص یک دقیقه ی خاص است، درحالی که عملکرد میانه ی میدانی که در آخر بازی نمایش داده می شود میانگین کل 90 دقیقه ی بازی است. این یعنی مواردی موجب اختلاف هایی بین درصد مالکیت توپ در 45 دقیقه ، 90 دقیقه و همچنین عملکرد میانه ی میدان می شود. مواردی از جمله:

 • کارت قرمز - برای بازیکنانی که در میانه ی میدان تاثیر گذار هستند
 • مصدومیت - برای بازیکنانی که در میانه ی میدان تاثیر گذار هستند
 • آب وهوا - برای بازیکنانی که در میانه ی میدان تاثیر گذار هستند
 • سردرگم شدن

عواملی که در میانه ی میدان وهمچنین مالکیت توپ در یک لحظه تاثیر می گذارند در گزارش بازی آورده می شوند .

قدرت بدنی بازیکنان موثر بر میانه ی میدان اگر پایین تر از "عالی" باشد ممکن است دقیقه به دقیقه مالکیت توپ را تغییر دهند . ولی در گزارش بازی آورده نمی شود.

فاکتورهای دیگری هم در طول کل بازی بر میانه ی میدان تاثیرگذار هستند ازجمله:

 • اعتماد به نفس خیلی بالا
 • نگرش بازی
 • تاکتیک ضد حمله

دیگر موارد

رابطه ی غیر خطی بین مالکیت توپ و به ثمر رسیدن گل

مطلب زیر در نتیجه تجربیات و یا تحقیقاتی که کاربران هتتریک انجام داده اند به دست آمده است- که این یعنی صحت و دقت آن به وسیله منابع رسمی سایت تایید نشده است و در نتیجه آنها لزوما واقعیت های بازی را منعکس نمی کنند. لطفا این را در نظر داشته باشید


آنالیز آماری در مورد موقعیت های گل با توجه به درصد مالکیت توپ نشان می دهد که رابطه ی بین مالکیت توپ وتعداد موقعیت های تیم شما به صورت 1:1 می باشد.اگر مالکیت توپ در بازی 65% باشد تعداد موقعیت پیشنهادی به شمااحتمالا 9 یا 10 خواهد بود .

 • وقتی مالکیت توپ شما 54% باشد، شما اغلب از 10 ، 6 موقعیت خواهید داشت.
 • وقتی مالکیت توپ شما 57% باشد، شما اغلب از 10 ، 7 موقعیت خواهید داشت.
 • وقتی مالکیت توپ شما 62% باشد، شما اغلب از 10 ، 8 موقعیت خواهید داشت.
اعتقاد این فرمول این است که درصد شانس برای تیم ای.

midfield_rating_A^e/(midfield_rating_A^e+midfield_rating_B^e), where e=2.72 (e is the base of the natural logarithm, [1])

امکان دارد با دیدن جدول متوجه شد که درصد شانس هر تیم بستگی به عملکرد میانه ی میدان دو تیم دارد برای مثال اگر عملکرد هافبک تیم الف اسفبار کم (2.25) و عملکرد تیم ب ناچیز زیاد (3.5) باشد ، درصد گرفتن شانس برای تیم الف 23 درصد خواهد شد


اگرچه این غیر خطی بودن در بسیاری از موارد قابل درک است.اچ تی هاس با ثبت گفتگویی بیان کرد که شانس گرفتن موقعیت گلزنی در یک لحظه خاص برابر درصد مالکیت توپ خواهد بود.این یک اظهار نظر است ولی از طرف اچ تی -تی جکن رد شد و او گفت"اگر این گفته درست باشد احتمال زیاد هاس هذیان گفته است"