Greek elections for World Cup XIV

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

The Greek elections for World Cup XIV ended on the 14th of September 2009 at 7:00 HT-Time as follows:


1. cheetoss 235 votes

2. tsourekis 52 votes

3. DIEGO21R 27 votes

4. NTINOSdivineNTAHS 18 votes

5. floraki 13 votes

6. mariozzz4 12 votes

7. dliak 9 votes

8. SEIRIOS 8 votes

9. Paixtaras89 6 votes

10. para72 5 votes

...