He/בלבול

From Hattrick

"בלבול" - שימוש במערך שאיננו מערך 4-4-2 עשוי לבלבל את השחקנים ולגרום להם לשחק מתחת לרמתם הרגילה. ככל שהטקטיקה שונה יותר מ 4-4-2, כך הסיכון לבלבול רב יותר. (הבלבול יכול להימנע, או להיות מוקטן, על ידי נסיון גבוה במערך שבו אתה משתמש, או נסיון קבוצתי גבוה - ראה למטה). אם קבוצתך תסבול מבלבול, טקסט המתאר זאת יופיע בתיאור המשחק. רמת ארגון הקבוצה תופיע בטקסט זה, ותעזור לך לדעת מהי חומרת אירוע הבלבול. ארגון יכול להיות בין "איום" ל "מצוין". לדוגמה, אם הארגון של קבוצתך נפל ל "גרוע" יכולת השחקנים תפגע מאוד, אולם נפילה ל "טוב" איננה משמעותית כל כך. מלבד מערך 4-4-2 שהוא חופשי מבלבול, קיימים שישה מערכים סטנדרטיים שבהם הסיכון לבלבול קטן יחסית:

4-3-3 (לדוגמה חלוץ נוסף על חשבון קשר או קיצוני) 5-3-2 (לדוגמה בלם נוסף על חשבון קשר או קיצוני) 3-5-2 (לדוגמה קשר נוסף על חשבון מגן או בלם) 4-5-1 (לדוגמה קשר נוסף על חשבון חלוץ) 3-4-3 (לדוגמה חלוץ נוסף על חשבון מגן או בלם) 5-4-1 (לדוגמה בלם נוסף על חשבון חלוץ)

3-4-3 ו 5-4-1 מעט קשים לביצוע בהשוואה למערכים הסטנדרטיים האחרים, אבל עדיין נחשבים כמערכים סטנדרטיים. במידה וייגרם בלבול, הדבר ידווח בתיאור המשחק.