He/מאמן

From Hattrick

המאמן הוא אחד החלקים הכי חשובים בהאטריק, ויש להתייחס אליו בהתאם.

מה עושה המאמן?

למאמן מספר תפקידים מרכזיים, כשהמרכזי ביותר בהם הוא- ניחשתם נכון, לאמן. למאמן רמות הנעות מ"חלש" ועד ל"מצוין", ככל שהרמה יותר גבוהה- ככה המאמן יעלה את רמות השחקנים מהר יותר. לצורך כך הוא נעזר בעוזרי מאמן. היות שאימון היא הדרך הטובה ביותר להרוויח כסף ולהתקדם במשחק, חשוב מאוד למנות מאמן ראוי לקבוצה.

תפקיד נוסף של המאמן הוא ניהול רוח הצוות. הוא עושה זאת בעזרת המנהיגות שלו (שנעה מ"לא קיים" ועד ל"מצויין"). ככל שהמנהיגות גבוהה יותר ככה הירידה ברמת רוח הצוות (אם היא מעל "מאופקים") איטית יותר, והעלייה (אם היא מתחת לרמת "מאופקים") מהירה יותר.

איזה מאמן לבחור?

לקבוצה מתחילה מספיק מאמן "סביר" עם מנהיגות נמוכה. לקבוצה ותיקה יותר מומלץ להחזיק מאמן "טוב" עם מנהיגות גבוהה, בהתאם לחשיבות רוח הצוות בעיני מנהל הקבוצה. מאמן "מצוין" תורם רק מעט יותר לאימון מאשר מאמן "טוב", לעומת זאת מחירו גבוה בהרבה ולכן כמעט ואין מאמנים כאלו.

איך לגייס מאמן?

יש 2 דרכים להחליף מאמן:

  1. להפוך שחקן מהקבוצה למאמן, ראו יותר בהפיכת שחקן למאמן.
  2. גיוס מאמן חיצוני, מאמן שלא שייך לקבוצה עד שאתם משלמים עבורו.

סוגי מאמנים

עם גיוס המאמן ניתן לבחור את נטייתו אפשר לקבוע האם יהיה באופיו הגנתי, התקפי או נייטרלי. מאמן הגנתי מחזק יותר את ציוני ההגנה של הקבוצה לעומת מאמן התקפי שמחזק את ציוני ההתקפה על אוונגרד ההגנה. מאמן נייטרלי תורם לציוני ההגנה וההתקפה במידה שווה.

אמונה רווחת בהאטריק היא שמאמן הגנתי תורם יותר מאשר מאמן התקפי או מאמן נייטרלי. האמונה אומרת כך: מאמן הגנתי מוסיף 20% לציוני ההגנה, מאמן התקפי מוסיף 15% לציוני ההתקפה ומאמן נייטרלי מוסיף 7% להגנה ואחוז דומה להתקפה.

מאפיינים נוספים

שחקן שהפך למאמן מחלים אוטומטית מכל הפציעות שהיו לו קודם לכן. החסרון הוא שלא ניתן למכור שחקן שהפך למאמן. הוא ישאר כל ימיו בקבוצה אלא אם כן יפוטר או יישלח להיכל התהילה.

המנהיגות של המאמן מתחילה לרדת לאחר כעונה מאז התחיל את תפקידו, כשההנחה היא שהירידה היא בערך בקצב של כל עונה וחצי- רמה. לאחר שרמת המנהיגות יורדת עד ל"לא קיימת" תתחיל לרדת גם יכולת האימון של המאמן.