He/נוער

From Hattrick

לכל קבוצה בהאטריק, כמו במציאות, יש אפשרות להקים מערך נוער שישמש בתור הדור ההמשך. ניתן "לגדל" שחקני נוער בשתי צורות:

  • קבוצת נוער - זוהי השליפה הסטנדרטית, שאינה מצריכה מאמץ רב, ודורשת השקעה כספית בלבד.
  • אקדמיית נוער - זוהי אפשרות שנוספה בעונה ה-32 הגלובלית, שמוסיפה ממד נוסף למשחק: אחזקת אקדמיית נוער בכל מה שמשתמע מכך - הרכבים, שחקנים, שליפות, אימונים ועוד. אפשרות זו דורשת השקעה נוספת מטעם המשתמש, אך בצורה זו ניתן לווסת טוב יותר את השליפות.