He/עוצמת האימון

From Hattrick

הגדלת עוצמת האימון משפיעה לטובה על כושר המשחק ועל מהירות האימון. ניתן לבחור כל עצמת אימון בין 0 ל 100. החסרון בעוצמת אימון גבוהה הוא הגדלת הסיכוי לפציעות. תצטרך להחליט בעצמך מהי עוצמת האימון המתאימה לך - זה רעיון טוב להתייעץ עם מנהלים אחרים בוועידות.

הורדה משמעותית של עוצמת האימון תגרום לעלייה חד פעמית ברוח הצוות. כאשר תתן לשחקניך הוראה להתאמן שוב בעוצמה גבוהה יותר, רוח הצוות שלהם תרד בחזרה.