He/צוות מקצועי

From Hattrick

ניתן להעסיק במועדון מגוון רחב של בעלי מקצוע. הם מסייעים להצלחת הקבוצה, אך כל אחד מהם משתכר 500 7 NIS בשבוע. אין הגבלה על מספר בעלי המקצוע מכל סוג, אולם התפוקה של כל בעל מקצוע נוסף נמוכה מזו של זה שקדם לו. להלן רשימת בעלי המקצוע שביכולתך להעסיק:

מאמני שוערים - מאמני שוערים משפרים את כושר המשחק של השוערים ואת מהירות אימון העמידה בשער שלהם כאילו היה ברשותך מאמן טוב יותר.
עוזרי מאמן - בדומה למאמני שוערים, תהיה להם השפעה דומה כאילו היה ברשותך מאמן טוב יותר, כלומר, כושר המשחק של שחקני השדה שלך ישתפר והאמונים שיעברו יהיו יעילים יותר. יכולות המאמן במנהיגות אינן מושפעות.
פסיכולוגים - פסיכולוגים משפרים את בטחון הקבוצה ובמידת מה גם את רוח הצוות.
דוברים - משפרים את יחסם של נותני החסות והמנויים כלפי הקבוצה.
כלכלנים - מגדילים את שיעור הריבית המתקבל כאשר המועדון ביתרת זכות ומקטינים את שיעור הריבית המשולם כאשר המועדון ביתרת חובה.
מעסים - מקטינים את הסיכון לפציעות.
רופאים - מזרזים את זמן ההחלמה של שחקנים פצועים.
פיטורי בעל מקצוע עולים 500 7 NIS לכל בעל מקצוע. אם ברשותך יותר מעשרה בעלי מקצוע מאותו סוג (עוזרי מאמן ומאמני שוערים נחשבים כבעלי מקצוע מאותו סוג) עשויות להיווצר בעיות בשיתוף הפעולה ביניהם. כתוצאה מכך ייתכנו השפעות שליליות על רוח הצוות, הפסדים כספיים או השפעות שליליות אחרות, כולל אפשרות לאובדן האימון השבועי. ככל שמספר בעלי המקצוע גדול יותר, הסיכון להשפעות שליליות גדל.

כדי לפטר או לשכור בעלי מקצוע, או כדי לבדוק כמה בעלי מקצוע אתה מעסיק, היכנס לתפריט המועדון.