He/שחקן

From Hattrick

שחקן הוא, פשוטו כמשמעו, שחקן. איש עם תכונות אופי ויכולות משחק.

לשחקן יש 8 יכולות בסיסיות: כושר גופני, שוער, קישור, מסירה, משחק אגפים, הגנה, הבקעה ומצבים נייחים.

בנוסף לתכונות אלו, יכולות המשחק, יש עוד תכונות לשחקן: גיל (17 לפחות, אם הוא בקבוצה הבוגרת ולא בקבוצת הנוער. אם הוא בקבוצת הנוער אז 15 לפחות), כושר משחק , תכונות אופי, ניסיון, כושר מנהיגות, התמחות (לא לכולם), לאום, מדד כישורים (TSI) ומשכורת.

בנוסף בדף השחקן ניתן לראות את הקבוצה שבה הוא משחק כרגע, וגם שערים בקריירה ב-4 קטגוריות שונות.

לשחקן יש יכולת אישית במשחק עצמו הנמדדת ע"י כוכבים, המושפעים (מלבד מיכולותיו הבסיסיות) מכושר המשחק שלו, מהניסיון, ומהתמחות (אם יש לו כזו) המושפעת גם ממזג האוויר.


פירוט בנוגע לתכונות השחקן