Nl/Jeugdacademie opstelling

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

Een jeugdacademie opstelling is een opstelling waarbij alle spelers vanuit de eigen jeugd komen en waarvan de gemiddelde leeftijd onder 18 jaar ligt. Voor een jeugdacademie opstelling moeten 11 spelers worden opgesteld. Enkel de leeftijd van de 11 basisspelers heeft belang, wisselspelers hebben dus geen invloed op het behalen van deze mijlpaal.

Er wordt enkel rekening gehouden met de leeftijd in jaren (dus niet met de dagen!) bij het berekenen van de gemiddelde leeftijd.

Deze opstelling levert 35 mijlpaal punten op.

Deze mijlpaal wordt tegenwoordig "Speelde met de 'Pampers'-ploeg" (NL) of "Pamperopstelling" (VL) genoemd.