Sk/Chytanie

From Hattrick

Je potrebné pre brankára. Brankári väčšinou nemajú vysokú kvalitu v ostatných vlastnostiach, ale majú ju práve u tejto. Okrem chytania brankár ešte využije svoju schopnosť bránenia a štandardiek. Ostatné vlastnosti nie sú pre neho dôležité.