Sk/Forma

From Hattrick

Forma

Čím má hráč lepšiu formu, tým bude hrať lepšie. Nie je to o fyzickej výdrži ani o tom, ako dobre hráča trénuješ. Forma v Hattricku odzrkadľuje kombináciu aspektov, ktoré umožňujú hráčovi dosiahnuť, prípadne mu zabrániť v dosiahnutí jeho plného potenciálu - ako napríklad osobné problémy v jeho živote.

Na stránke s hráčmi môžeš vidieť hráčovu "súčasnú formu". Tá sa uplatňuje v zápasoch. "Výborný" hráč s "úbohou" formou hrá zvyčajne horšie ako "schopný" hráč v "solídnej" forme. Aktuálna forma je negatívne ovplyvňovaná množstvom tréningu kondície v tíme. Čím viac trénuješ kondíciu (percentuálne), tým má vyšší negatívny vplyv.

Skrytá Forma

Existuje tiež ešte "skrytá forma", ktorá určuje, akým smerom sa bude hráčova aktuálna forma uberať. Každý týždeň, počas tréningu, sa všetkým hráčom zmení ich aktuálna forma smerom k hodnote skrytej formy.Aktuálna forma sa na hodnotu skrytej formy nemení okamžite, ale približuje sa jej po krôčikoch niekoľko týždňov, pričom čím väčší je rozdiel oboch foriem, tým väčšie kroky budú.

Po tom, čo sa aktuálna forma zmenila, nastáva šanca, že sa zmení aj skrytá forma každého hráča. Každý hráč má rovnakú individuálnu šancu, že sa jeho skrytá forma zmení - a neexistuje žiadny spôsob, ako túto šancu ovplyvniť.Predsa len, ak sa šanca zmeny hráčovej skrytej formy vyskytne, poznáme viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú, aká nová skrytá forma bude:

  • Najdôležitejším faktorom je, či hráč cez týždeň hral zápas!
  • Intenzita tréningu - čím viac trénuješ, tým vyššia bude forma tímu vo všeobecnosti
  • Tvoj tréner - čím má lepšie vlastnosti, tým je všeobecne lepšia forma
  • Asistenti trénera - asistenti taktiež pomáhajú zlepšiť formu