Sk/Stupne hodnotenia

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Français · Italiano · Magyar · Nederlands · Slovensky · Русский ·


Schopnosti hráčov atď

Termín Hodnota
božský 20
legendárny 19
magický 18
mýtický 17
nadpozemský 16
kolosálny 15
nadprirodzený 14
svetový 13
veľkolepý 12
brilantný 11
výnimočný 10
vynikajúci 9
výborný 8
solídny 7
schopný 6
nedostatočný 5
slabý 4
biedny 3
úbohý 2
katastrofálny 1
neexistujúci 0

Trénerove schopnosti / Forma / Vodcovstvo

Termín Hodnota
výborný 8
solídny 7
schopný 6
nedostatočný 5
slabý 4
biedny 3
úbohý 2
katastrofálny 1

Skúsenosť s rozostavením / Dorastenecký tím

Termín Hodnota
výborný 8
solídny 7
schopný 6
nedostatočný 5
slabý 4
biedny 3
úbohý 2
katastrofálny 1
neexistujúci 0

Sponzori a fanúšikovia

Termín Hodnota
skladajú o tebe básne 9
tancujú v uliciach 8
úplne bez seba 7
nadšení 6
šťastní 5
pokojní 4
chladní 3
podráždení 2
zúriví 1
vražední 0

Obľúbenosť

Termín Hodnota
Miláčik tímu 6
Obľúbený chlapík 5
Sympaťák 4
Príjemný chlapík 3
Hašterivý človek 2
Protivný chlap 1

Čestnosť

Termín Hodnota
svätec 6
spravodlivý 5
férový 4
čestný 3
nečestný 2
hanebný 1


Temperament

Termín Hodnota
tichý 5
chladný 4
vyrovnaný 3
temperamentný 2
výbušný 1

Nálada v tíme

Termín Hodnota
Raj na Zemi! 11
prechádzka v oblakoch 10
plná nadšenia 9
spokojná 8
uspokojivá 7
kľudná 6
chladná 5
podráždená 4
zúrivá 3
vražedná 2
na bode mrazu 1

Sebadôvera v tíme

Termín Hodnota
úplne prehnaná 10
prehnaná 9
mierne prehnaná 8
podivuhodná 7
silná 6
slušná 5
úbohá 4
mizerná 3
katastrofálna 2
neexistujúca 1

Poznámky k stupňom hodnotenia

  1. Božský je najvyšší možný stupeň schopnosti, ktorý može hráč dosiahnuť v Hattricku. Hráči trénovaní na úroveň božský sa často objavujú v Národných tímoch, ale samozrejme to závisí od ich skillov. Božskí hráči sa musia vyrovanať s neúmerne vysokými platmi a tak veľmi málo tímov zamestnáva takýchto hráčov.
  2. V Hattricku je len jeden hráč s výborným vodcovstvom, známy ako Bob.
  3. Je možné, hoci veľmi obtiažne, dosiahnuť neexistujúci stupeň skúsenosti s rozostavením tímu, napr. predaním veľkého počtu hráčov za krátku dobu.
  4. Len dvaja "miláčikovia tímu" sa objavili v Hatticku. Pozri Bob Sunesson a Bob.
  5. Žiadni hráči so stupňom čestnosti "svätec" sa zatiaľ neobjavili v Hattricku.