Sk/Tréner

From Hattrick

Tréner je veľmi dôležitá postava v Hattricku, zodpovedná za rýchlosť tréningu.

Schopnosti trénera[edit]

Schopnosť[edit]

Ovplyvňuje rýchlosť tréningu a formu hráčov. Čím vyššiu ju tréner má, tým kratšie trvá doba zlepšenia schopnosti hráčov a tiež by tým mala byť vyššia forma hráčov.

Vodcovstvo[edit]

Ovplyvňuje rýchlosť stúpania či klesania nálady v tíme smerom k základnej hodnote, dôležité sú skôr pre manažérov čo hrajú vyššie ligy. Pre manažérov v nižších ligách sa neoplatí plýtvať peniazmi za vodcovstvo trénera.

Povaha[edit]

Tréner môže byť Obranne ladený, Útočne ladený alebo Aj obranne aj útočne ladený, čo ovplavňuje výkony hráčov počas zápasu.

Útočne ladený tréner posilní útok, ale oslabí obranu; obranne ladený tréner naopak. Aj obranne aj útočne ladený tréner posilní obranu i útok, ale o veľa menej ako útočne, či obranne ladený. Efekt zamerania je u obranne ladeného +15% obrany za -10% útoku, u útočne ladeného +10% útoku za -10% obrany (oproti aj obranne aj útočne ladenému).

Vymeniť trénera[edit]

Externý nábor[edit]

Externé prenajatie jednoducho znamená, že budeš mať celkom nového trénera. Najskôr sa, ale musíš rozhodnúť, aký dobrý má byť tvoj tréner (aké trénerske schopnosti) a tiež typ trénera (útočného, obranného, alebo neutrálneho).

Pre každú kombináciu vodcovských a trénerových schopností je určená pevná cena, ktorú budeš musieť pri najímaní trénera zaplatiť. Po zaplatení ho vlastne kúpiš (je náhodne vytiahnutý z listu trénerov bez práce - u trénerov nie je k dispozícii prestupová listina).

Použiť existujúceho hráča[edit]

Táto alternatíva môže byť svojim spôsobom lacnejšia, pokiaľ máš v tíme hráča s dobrými vlastnosťami požadovaných u trénera.

Výber hráča na trénera má niekoľko obmedzení: Úroveň hráčových skúsenosti určuje aký dobrý tréner sa z neho môže stať. Čím viac je skúsenejší, tým nižšiu sumu zaplatíš za získanie určitej trénerovej úrovne. Hráči si nechajú svoje vodcovské schopnosti, čiže za ne neplatíš.

Aby sa často nenajímali a neprepúšťali tréneri, tak musíš počítať s ďalším pravidlom: Hráč, z ktorého chceš spraviť trénera musí byť v tvojom mužstve minimálne 16 týždňov. Aj keď bude stále možnosť kúpiť hráča za účelom jeho pôsobenia ako trénera a tak ušetriť peniaze, budeš musieť na toto myslieť. Predpokladáme, že sa dlhodobé plánovanie oplatí.

Ak najímaš nového trénera, nastúpi na svoje miesto ihneď a starý tréner ostáva v tvojom mužstve pre prípad, že by si ho chcel použiť ako hráča. Ak ho nepotrebuješ, môžeš ho prepustiť. Nemôže byť trénerom dvakrát! Hráča, ktorý bol trénerom, nemôžeš predať. Je to dôležité, pretože by sa našla skupina manažérov, zaoberajúca sa tréningom trénerov a ich predajom a to nie je vec, ktorú chceme v Hattricku. Všetky nové tímy dostanú automatických trénerov s najnižšou trénerskou schopnosťou.

Užitočné odkazy pre vášho budúceho trénera:
Vypočítanie ceny pre trénera z vášho hráča
Zistenie presnej úrovne skúseností vášho hráča

Úroveň trénera[edit]

Všetci noví tréneri určitej úrovni sú si rovní. To znamená, že ak kúpiš trénera so schopnými trénerskými schopnosťami, bude vždy "stredne" schopný. Tu už neexistujú žiadny schopný "vysoký" a schopný "nízky". Excelentný tréner je však len o polovicu lepší ako solídny.

Znižovanie vlastností[edit]

Tréneri budú svoje schopnosti pomaly strácať. Pokles začne až vo chvíli, keď je tréner v tíme dlhšie ako sezónu. Vodcovstvo klesá o stupeň približne každých 16 týžďnov (1 sezóna).

Nakoniec, keď tréner klesne s vodcovskými schopnosťami na úroveň katastrofálny (u solida trénera je to 10 sezón), tak začnú klesať aj jeho tréningové schopnosti. Zdôrazňujeme, že pokles je veľmi pomalý, aj keď u trénerov s vyššími vodcovskými schopnosťami o niečo rýchlejšie, takže solídny vodca by mohol klesnúť po 1 - 2 sezónach (skôr ale po dvoch a viac).

Tréner a zranenie[edit]

Keď sa hráč stane trénerom, tak naďalej môže nastupovať k súťažným zápasom. V prípade zranenia alebo obdržania červenej karty, to nemá žiadny vplyv na trénerove schopnosti.