Sk/Tvorba hry

From Hattrick

Každý úspešný tím potrebuje mať v zálohe schopných tvorcov hry, hlavne v jej strede. Bez nich sa nedosiahne vysoké percento držania lopty, čo má za následok menší počet gólových príležitostí.