Sk/Zranenia

From Hattrick

Nezáleží na tom ako dobrý jednotlivý hráč je, ak má zlú formu alebo je zranený.

Niekedy sa hráči zrania - v tom prípade ak zranenie nie je len nepatrné, spôsobí vyradenie hráča na niekoĺko zápasov, pokým sa bude liečiť. Nebezpečnstvo vzniku zranenia rastie úmerne s intenzitou tréningu. Starším hráčom trvá dlhšie než sa vyliečia. Treba si pamätať, že čas liečenia je len odhadnutý - ak tvoj hviezdny útočník má týždňové zranenie, môže mu vyliečenie trvať aj 8 alebo 9 dní.